Foto: Unique Learning Center

WILLEMSTAD – Gedreven door de ‘noodzaak voor gerichte scholing voor kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS)’, hebben ouders de eerste school voor ASS-leerlingen opgericht op Curaçao.

Donna van der Dijs is moeder van autistische Sofia (20) en medeoprichtster van de school. “We maken voor elke leerling individueel een onderwijsplan, zodat ze gericht onderwijs en de juiste aandacht krijgen.”

Donna van der Dijs in gesprek met Dulce Koopman

Unique Learning Center Curaçao is nu nog een privéschool. De verwachting is dat de school in de toekomst subsidie krijgt van de overheid. Dit moet het mogelijk maken om kinderen van ouders die niet het maandelijkse schoolgeld van duizend gulden kunnen opbrengen, ook een plek te geven.

Er zijn nu acht leerlingen op de nieuwe school. “Volgens de cijfers in Amerika, heeft één op de 67 kinderen autisme. Dat geldt ook voor Curaçao”, zegt Alexandra Stolz, onderdirecteur van de school.

Alexandra Stolz en Donna van der Dijs, ouders en oprichters van de school. Foto: Dulce Koopman

“Wij denken, en dat is ook bewezen, dat veel kinderen met autisme normaal kunnen meedraaien op een reguliere school”, zegt Stolz. “Er zijn kinderen die niet mee kunnen komen, maar hun ouders hebben geen andere optie. Verder is er ook groep ouders die weigeren te accepteren dat hun kind autistisch is, en willen hen niet van de reguliere school weghalen.”

Er zijn volgens Stolz ook de ouders die niet in de gaten hebben dat er iets anders is aan hun kinderen, en zich niet realiseren dat deze kinderen beter op een speciale school kunnen zitten.

Kosten
De oprichting van Unique Learning Center Curaçao, wat meer dan honderd duizend gulden gekost heeft, is grotendeels gefinancieerd door de zorginstelling het Savaanhuis. Daarnaast hebben donaties van verschillende lokale bedrijven en instanties bijgedragen aan de realisatie van het project.

De Autisme Oudervereniging is blij met de oprichting van de nieuwe school. De vereniging heeft vanaf het begin een steentje bijgedragen aan het project, vertelt Vinod Daswani, voorzitter van de vereniging.

De school heeft nu acht leerlingen.

‘Stepping stone’
“Het had allang gerealiseerd moeten worden, maar wij beschouwen het als een stepping stone”, zegt Daswani. Het financiële aspect is wat Daswani nog zorgen baart. Vanwege het gebrek aan voldoende financiële middelen, kunnen sommige autistische kinderen die in aanmerking komen nog niet op de school geplaatst worden.

Volgens een schatting van Daswani zijn er meer dan driehonderd kinderen met autisme op het eiland. Zij zijn verspreid over verschillende scholen en instanties. Niet altijd belanden zij op een plek, waar ze het juiste onderwijs kunnen krijgen: “als het merendeel van de autistische kinderen op deze school geplaatst kunnen worden, zouden de kosten lager worden en het schoolgeld betaalbaar worden”, denkt Daswani.

Passend onderwijs
Daswani hoopt dat de school de nodige aandacht blijft krijgen van de overheid. “Het is tenslotte de taak van de overheid, om zorg te dragen voor passend onderwijs voor alle kinderen van de gemeenschap.” Ter ondersteuning stuurt de vereniging informatie over de school naar de ouders die er baat bij kunnen hebben.