Raylison Martina

Raylison Martina heeft bijna drie jaar gewacht op het Inspectierapport inzake het overlijden van zijn vader, het rapport is in handen van Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – Inspecteur Gezondheidszorg Gersji Rodriques Pereira geeft toe dat er zich een aantal ‘calamiteiten’ hebben voorgedaan in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), waarbij patiënten zijn overleden. Maar Pereira wil ontkennen noch bevestigen dat de onlangs op non-actief gestelde chirurg Michel Berry verantwoordelijkheid is voor één van deze calamiteiten.

De schorsing van chirurg Berry zorgt voor opluchting bij de familie van Julio Martina. Hij overleed in februari 2013 aan complicaties na een maagverkleiningsoperatie, uitgevoerd door Berry. “Wij zijn blij dat de inspectie – en naar ik begrijp ook het Sehos – eindelijk de noodzaak van ingrijpen inzien”, reageert zijn zoon, Raylison Martina.

Julio Martina overleed nadat bleek dat er een poortbreuk was ontstaan na de operatie; daardoor kwam maagzuur en voedsel in zijn buikholte terecht. Hij trok meerdere keren aan de bel met ernstige pijnklachten, maar werd steeds naar huis gestuurd.

Lang wachten op Inspectierapport
De familie van Martina diende na zijn overlijden een klacht in bij de Inspectie Gezondheidszorg. Raylison heeft bijna drie jaar moeten wachten op respons van de Inspectie maar ondertussen heeft de familie het eindrapport van de inspectie ontvangen. De inspectie oordeelde dat Berry ‘onzorgvuldig heeft gehandeld’ en een ‘proactievere houding had verwacht van Berry tijdens de nazorg van Martina’. Het kwam niet tot sancties voor de chirurg.

“Als familie zijn we er van overtuigd dat vader is overleden door een verkeerd uitgevoerde operatie en de slechte nazorg van dokter Berry. Wij vinden dat hij niet adequaat heeft gereageerd na de operatie waar hij dat wel had moeten doen.”

De familie hoopt dat de chirurg door het ingrijpen van de inspectie ‘zijn fouten inziet en stopt met het maken van nieuwe slachtoffers’, maar gaat niet verder procederen. “Hoewel het uiteindelijke inspectierapport min of meer bevestigt wat wij al dachten hebben we besloten het voor nu hier bij te laten. Een zaak bij het Medisch Tucht College is tijdrovend en kostbaar.”

Medische misser uit 2009 nog in behandeling
Lisette van Tatenhove verwijt Berry haar misgelopen galblaasoperatie van 2009. Zij vertelde in 2014 aan Caribisch Netwerk: “Ik bleek na mijn galblaasverwijdering een lekkage te hebben, liters gal vloeiden in de buikholte en daardoor liep ik een buikvliesontsteking op. Het heeft niet veel gescheeld of ik was er niet meer geweest.”

Van Tatenhove’s zaak is zowel door de patiënt als door de inspectie doorgestuurd naar het Medisch Tucht College en is nog steeds in behandeling.

Incident van 2 januari
De inspectie liet eerder deze week weten dat het incident op 2 januari, waarop Berry op non-actief werd gesteld, niet los gezien kan worden van eerdere incidenten. “De mogelijke gezondheidsschade ten gevolge van een dergelijk incident en de kans op herhaling maken ingrijpen op korte termijn noodzakelijk.”

Chirurg Berry zegt dat ‘geen enkele patiënt is overleden of schade heeft geleden’. “De inspecteur heeft gemeend te moeten handelen bij een communicatie incident en het te verrichten onderzoek zal uitwijzen wat juist is”, aldus Berry.