Andin Bikker - foto:

Andin Bikker – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – PDR-Statenlid Bikker zegt blij te zijn met de aanbeveling van de Raad van State (RvS) om de Staten van Aruba, Curaçao en St. Maarten het initiatiefrecht te geven om Rijkswetten in te dienen. Dat de RvS adviseert tegen het geven van dit recht aan individuele Statenleden uit de Caribische landen, daar kan de initiatiefnemer van het amendement mee leven.

Ondanks dat het gaat om wetten die het hele Koninkrijk aangaan, kunnen vooralsnog alleen Tweede Kamerleden op eigen houtje Rijkswetten indienen. Caribische Statenleden kunnen wel bijzondere gedelegeerden in de Kamer aanwijzen, die tijdens de behandeling het woord voeren en via amendementen wijzigingen kunnen voorstellen.

Bikker, samen met nog drie andere collega’s uit de Caribische landen, wilde dit via een amendement ook voor de rest van het Koninkrijk mogelijk maken. De afdeling Advisering van de Raad van State stelde onlangs dat, hoewel het staatsrechtelijk wel mogelijk is voor individuele Statenleden uit de Caribische landen om Rijkswetten in te dienen, er veel praktische bezwaren hiertegen zijn. Een haalbaar alternatief zou volgens de RvS zijn om de Staten van de Caribische landen deze mogelijkheid te geven.

‘Acht’
“We gingen voor een tien en kregen een acht”, zo concludeert de Arubaanse parlementariër. “We gaan werken met de acht. Dit is op zich al een hele winst want sinds 10-10-’10 is er weinig meer veranderd aan het Statuut.”

Het gaat Bikker erom dat het nu haalbaar is om vanuit de Caribische parlementen concept Rijkswetten aan te bieden. In de praktijk komt het vaak erop neer dat dit soort initiatieven meestal steun genieten van het hele parlement van een land, dus of het nou door een parlement wordt ingediend in plaats van door een individueel Statenlid, maakt Bikker niet veel uit. “Ik ga in ieder geval niet bij de pakken neerzitten.”

Concept Rijkswet
Het Statenlid zegt een motie te hebben ingediend bij de Staten van Aruba. Daar wordt nu over de begroting van 2017 gedebatteerd. Daaraan is een concept Rijkswet toegevoegd, met de bedoeling deze door de gevolmachtigde minister bij de Tweede Kamer in te laten dienen. Tijdens het komende Interparlemenetair Koninkrijksoverleg in januari staat deze Rijkswet ook op de agenda.

Door Ariën Rasmijn