De Joodse begraafplaats Beth Chaim onder de rook van de Isla | Foto: Dick Drayer

De Joodse begraafplaats Beth Chaim met de Isla op de achtergrond | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Het beslag van 75 miljoen gulden op raffinaderij Isla is van de baan. De Stichting Humanitaire Zorg (SHZ), Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) en een twintigtal bewoners moeten het beslag binnen twee dagen opheffen, zodra Isla de proceskosten uit 2010 betaald heeft aan SHZ.

Met het beslag wilden de milieugroepen Isla dwingen zich te houden aan de uitspraak in hoger beroep dat jaar. De rechter bepaalde toen dat de raffinaderij niet meer zwaveldioxide mag uitstoten dan de vergunningsnorm.

Toetsingslocatie
In die uitspraak bepaalde de rechter ook dat de uitstoot gemeten moest worden op een specifieke locatie nabij Beth Chaim. Daar bleek in 2013 de hoeveelheid zwaveldioxide onder de norm te zijn. De rechter gaat mee in het verweer van de raffinaderij dat die toetsingslocatie bepalend is voor de vraag of de dwangsom verbeurd moet worden. Volgens het deskundigenbericht was de uitstoot daar in 2013 onder de vergunningsnorm.

‘Ongelukkig’
Dat na verificatie bij het Kadaster achteraf is gebleken dat deze toetsingslocatie niet op de Joodse begraafplaats ligt maar op het terrein van de Isla, is volgens het gerecht wellicht ‘ongelukkig’ maar geeft geen aanleiding tot een ander oordeel.

Het gerecht zegt in het vonnis nadrukkelijk dat de vraag of de dwangsom is verbeurd niet mag worden verward met de vraag of het door het Hof geformuleerde verbod is overtreden. De Isla moet zich op elke locatie op het eiland aan de vergunningsnorm te houden. Niet alleen tot de locatie die in het deskundigenbericht wordt gebruikt. Isla kan in overtreding zijn op andere toetsingslocaties, maar voor verbeuring van de dwangsom nu is dat niet relevant.

Toetsinglocatie
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) die het deskundigenbericht schreef, erkent overigens dat de uitkomst van hun methode om de vervuiling te berekenen van grote invloed is op de uiteindelijke bepaling of Isla daadwerkelijk de vergunningsnorm overschrijdt. Er is, zo staat in het vonnis, bij Beth Chaim wel sprake van een hogere jaargemiddelde immissieconcentratie dan de vergunningsnorm toelaat. De keuze van de toetsingslocatie is dus essentieel, aldus StAB.

Door Dick Drayer