Gezaghebber Gerald Berkel   - foto: Anneke Polak

Gezaghebber Gerald Berkel – foto: Anneke Polak

ORANJESTAD – In de eilandsraadvergadering op Sint Eustatius hebben de coalitiepartijen PLP en UPC gisteren een motie van wantrouwen aangenomen tegen gezaghebber Gerald Berkel. Daarin wordt minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht Berkel per direct te ontslaan.

Volgens coalitieleider Clyde van Putten van de PLP heeft Berkel als gezaghebber structureel gefaald als voorzitter van de Eilandsraad en het bestuurscollege van Sint Eustatius. Oppositiepartij DP, goed voor twee van de vijf zetels, ondertekende de motie niet.

‘Gewoon aan het werk’
Berkel laat weten gewoon verder te zullen gaan met zijn werk als gezaghebber. “Ik ben het niet eens met de onderbouwing, ik denk dat het een politieke actie is waarbij zij een boodschap richting Den Haag proberen te sturen. Maar ik zal de motie aan de minister voorleggen en dan wacht ik de reactie van de minister af.”

In de motie, gebaseerd op artikelen 73 en 74 van de WolBES, wordt Berkel verweten niet regelmatig en transparant te communiceren met de andere leden van het bestuurscollege, zou er een gebrek aan samenwerking zijn en de gezaghebber zou bovendien de wens van andere bestuursleden om te vergaderen negeren.

‘Politiek niet neutraal’
De drie Eilandsraadsleden stellen in de motie dat de gezaghebber in strijd met de wet besluiten zou nemen en uitvoeren uit naam van het bestuurscollege. Ook zou Berkel wetsvoorstellen die door de Eilandsraad zijn aangenomen eigenhandig wijzigen en besluiten van het bestuurscollege niet tijdig en correct uitvoeren. Coalitiepartijen PLP en UPC verwijten Berkel tot slot zich niet politiek neutraal op te stellen.

Door Anneke Polak