Poppy Rodriguez leest voor aan Zhena en Zhane Foto Belkis Osepa

Poppy Rodriguez leest voor aan Zhena en Zhane – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Meer kinderen op Bonaire moeten gemotiveerd worden om regelmatig te lezen. Het gebrek aan motivatie om te lezen, belet kinderen om goed te scoren tijdens het begrijpend lezen, zegt Xiomara Frans-Muller voorzitter van de stichting Lesa Ta Dushi (FLTD).

Het pilot voorleesproject van FLTD om bij het kind thuis voor te lezen is na tien weken afgerond. Meer dan twintig kinderen kregen één keer per week thuis bezoek van een vrijwilliger. Het project heeft haar vruchten afgeworpen, zegt Frans-Muller. Ook de ouders zijn gestimuleerd om vaker met hun kinderen te lezen.

Aandacht
Frans-Muller: “Deze kinderen zijn superenthousiast dat een volwassene wekelijks onvoorwaardelijk aandacht aan hen schenkt. Het is een start. Maar er zijn nog veel kinderen die de motivatie nodig hebben. We zien de gevolgen bij de kinderen die niet regelmatig lezen.”

 
Frans-Muller is zelf onderwijzer en weet dat veel kinderen op de middelbare school met een achterstand starten op het onderdeel begrijpend lezen. “Het kan zijn dat zij misschien goed technisch lezen, maar toch niet begrijpen wat ze lezen. Er kan hieraan gewerkt worden op de middelbare school, maar het is beter om al op de basisschool te beginnen.”

 
De achterstand in het onderwijs op Bonaire is op bijna alle schoolniveaus te vinden. Door de invoering van onderwijsverbeteringen en investeringen werken de scholen sinds 10 oktober 2010 intensiever om de achterstand weg te werken. Ook het leesonderwijs verdient meer aandacht. Naast de stichting Lesa Ta Dushi, besteedt ook het Centrum voor Jeugd en Gezin extra aandacht aan het lezen.

 
Spannend
Zhena (zes) en Zhane (vier) Ayubi hangen aan de lippen van hun voorleestante Poppy Rodriguez. Ze willen geen enkel woord missen uit het spannende voorleesboek. Rodriguez leest enthousiast, verandert haar stem en stelt aan het eind vragen aan de kinderen. Zelfs de aandacht van de kleine Zhea van twee die rond de bank dartelt, wordt getrokken als Rodriguez een ander aanstekelijke stem gebruikt om een personage uit het boek na te doen.

 
Rodriguez: “Dat is het hem nou juist. Ze moeten geprikkeld worden. Daarom de interactie met de kinderen. Naderhand controleer ik ook of zij goed hebben geluisterd en de boodschap begrepen hebben.”

 
Ontwikkeling
Rodriguez vertelt dat het lezen van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind. Ook vader Zamir Ayubi onderschrijft dit. “Ik houd ook van lezen en weet dat het lezen je algemene ontwikkeling bevordert. Elke dag word je een stuk wijzer. Ik zie de ontwikkeling in mijn kinderen. Ze willen meer weten door middel van het lezen.”

 
FLTD heeft in het verleden een enquête gehouden onder basisschoolkinderen. Daaruit is gebleken dat kinderen op Bonaire niet voldoende worden gemotiveerd om te lezen. Frans-Muller vindt dat meer gedaan moet worden om kinderen te motiveren. “Anders worden ze in hun algemene educatie belemmerd ondanks alle modernisering in het onderwijs.”
 

Alleenstaand
FLTD is zich van bewust van de situatie waarin vooral eenoudergezinnen bevinden als het gaat om de aandacht voor het lezen. Ze komen te moe thuis van het werk om ’s avonds met de kinderen te lezen, zegt Frans-Muller. Toch hoopt FLTD dat ouders hun kinderen blijven stimuleren.

Door Belkis Osepa