Minister van Economische Zaken Ted Richardson - foto: Today / Hilbert Haar

Minister van Economische Zaken Ted Richardson – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het ministerie van Economische Zaken heeft vorige week een kennelijke fout gemaakt bij het berekenen van de prijzen voor benzine en diesel. Het ministerie telde zowel bij de groothandelsprijs als bij de prijs aan de pomp 5 procent omzetbelasting op.

Emilio Kalmera, een oplettende St. Maartenaar met een gedegen financiële achtergrond wees op de fout op Facebook. Verwijzend naar de tabel waarin het ministerie de prijsopbouw weergeeft, schreef Kalmera: “In dit voorbeeld kun je zien hoe de regering zelf de omzetbelasting misbruikt alsof het een belasting toegevoegde waarde is. Ze begrijpen hun eigen verordening niet. Heer, heb medelijden met ons.”

Niet toegestaan
Het systeem dat St. Maarten hanteert veronderstelt dat de ondernemer omzetbelasting afdraagt over de omzet. Het is niet toegestaan om deze belasting aan de verkoopprijs toe te voegen, maar dit is nu precies wat het ministerie heeft gedaan.

De literprijs voor ongelode benzine is op dit moment 1.408 gulden. Daar komt 0.063 cent bij voor transport, 29 cent invoerrechten, 8 cent doorvoervergoeding en 23 cent groothandelsmarge. Op dit totaal van 2.07 gulden ($1.156) past het ministerie de eerste 5 procent omzetbelasting toe. Vervolgens komt de pomphoudersmarge (14.5 cent) er bovenop, waarna het ministerie opnieuw omzetbelasting toevoegt.

Correcte berekening
Hiermee werd vorige week een maximale verkoopprijs van 2.434 gulden voor ongelode benzine vastgesteld; bij een correcte berekening zou dit op 2.214 gulden ($1.236) per liter uitkomen. Volgens dezelfde methodiek zou de prijs voor diesel 1.826 gulden ($1.02) moeten zijn in plaats van 1.911 gulden ($1.067). Minister Ted Richardson van Economische Zaken heeft nog niet gereageerd.

Door Hilbert Haar