Goeverneur Holiday wordt ontvangen bij het parlement door de parlementariers Roy Marlin, Romain Laville en Sylvia Meyers-Olivacce - foto Today / Leo Brown

Gouverneur Holiday wordt ontvangen bij het parlement door de parlementariers Roy Marlin, Romain Laville en Sylvia Meyers-Olivacce – foto Today / Leo Brown

PHILIPSBURG – Gouverneur Eugène Holiday heeft het parlementaire jaar geopend met een toespraak die enigszins afweek van wat in vorige jaren gebruikelijk was. Omdat het zittende parlement in oktober plaats maakt voor een nieuwe lichting en een nieuwe regering aantreedt, beperkte de gouverneur zich tot het schetsen van de uitdagingen die het komende jaar aandacht vragen.

Ravel’s Bolero klonk in het parlementsgebouw voorafgaand aan de plechtige openingszitting die werd bijgewoond door hoogwaardigheidsbekleders van beide kanten van het eiland.

Afwezigen
Theo Heyliger, leider van de Verenigde Volkspartij (UP) die de verkiezingen won in augustus maar direct buitenspel werd gezet door drie andere partijen, ontbrak op het appel, evenals minister-president Sarah Wescot-Williams die wegens niet bekend gemaakte redenen in het buitenland vertoefde.

Kansrijk jaar
Holiday zei dat St. Maarten een kansrijk jaar tegemoet gaat waarin de economische groei wordt geschat op 2 procent. De schuld-BBP ratio is met 30 procent gezond te noemen. Het land is voor 71 procent van haar export afhankelijk van het toerisme.

Veroudering
De gouverneur vroeg aandacht voor onderwijs, armoedebestrijding, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Ook waarschuwde hij dat de gestage veroudering van de nu nog relatief jonge bevolking op termijn gevolgen zal hebben.

Belastinghervorming
Holiday merkte op dat de economische groei zich niet heeft vertaald in een grotere fiscale ruimte. “Belastinghervorming is een gelegenheid om de functie van belasten als bron van inkomsten te versterken. Tegelijkertijd is het van belang dat deze hervormingen de armen ten goede komen. Op die manier kan het belastingsysteem ook een bruikbaar ontwikkelingsinstrument zijn.”

Door Hilbert Haar