Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert tussen 3 juni en 5 juli het zogenoemde Omnibusonderzoek uit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba om de leefsituatie van de mensen in kaart te brengen.

Interviewers van het CBS gaan op pad om geselecteerde personen te interviewen. De vragen gaan over onder andere gezondheid, wonen, veiligheid, communicatie en tijdsbesteding. Het Omnibusonderzoek wordt om de vier jaar gehouden. Het is voor het eerst dat dit onderzoek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt uitgevoerd.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Elke interviewer is in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek van de bewoner moet de interviewer zich identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het interview daadwerkelijk door het CBS wordt uitgevoerd.

Het CBS is momenteel ook bezig met een budgetonderzoek op BES om de bestedingen van de huishoudens in kaart te brengen. Dit onderzoek dat om de vijf jaar wordt gehouden, duurt tot 31 augustus.

Door: Belkis Osepa