Meyshane J., de hoofdverdachte in de gruwelijke moorden op Thelma en Michael King op 21 september vorig jaar in Cupecoy, blijft achter slot en grendel in Sint Maarten. Het Gemeenschappelijk Hof verwierp gisteren een beroep van advocate Brenda Brooks dat was gericht op de onmiddellijke invrijheidsstelling van haar cliënt.

Foto: Today/Milton Pieters

J. ontving een dagvaarding voor zijn aanwezigheid in de rechtbank op 10 januari te laat en omdat hij geen afstand deed van de wettelijke termijn zat er voor rechter Tamara Tijhuis niets anders op dan de oproep nietig te verklaren. De wet schrijft voor dat dagvaardingen uiterlijk zeven dagen voor een zitting moeten worden uitgereikt. Brooks ging in beroep tegen de nietigverklaring met de bedoeling haar client vrij te krijgen.

Het Hof wees het verzoek tot opluchting van het openbaar ministerie af omdat de verdediging had verzuimd om op 10 januari, nadat de rechter de dagvaarding nietig had verklaard, om de opheffing van de voorlopige hechtenis te vragen.

J., die als beveiligingsbeambte op het eiland werkte, heeft de twee moorden bekend en verschijnt op 9 en 10 april voor de rechter tesamen met twee medeverdachten.Op 8 maart doet de rechtbank achter gesloten deuren een reconstructie van de misdaden in de villa waar de Kings werden vermoord.

Door: Hilbert Haar