Francesco Corallo, eigenaar van B Plus in Italië en van de Atlantis World Group, een casinobedrijf gevestigd in St. Maarten, is zijn vergunningen voor het exploiteren van videoloterij terminals in Italië kwijt.


De Huffington Post berichtte vorige week dat de Italiaanse Raad van State een beroep van Corallo tegen het uitsluiten van zijn bedrijf B Plus voor een vernieuwing van deze vergunningen heeft afgewezen. B Plus exploiteert ongeveer 90.000 videoterminals in Italië. Corallo gaat de uitsluiting nu aanvechten bij het Europese Hof.

 Francesco Corallo, rechts op de foto

Francesco Corallo, rechts op de foto

De Raad van State is van oordeel is dat er een risico is dat het bedrijf door de maffia is geïnfiltreerd. Bovendien zou de BPM-bank in Milaan met het verstrekken van “gemakkelijke leningen” aan de bedrijven van Corallo bankregels hebben overtreden en er zouden steekpenningen zijn betaald.

In 2004 leende Corallo’s B Plus 105 miljoen euro van BPM om vergunningen voor de videoloterij concessies te financieren. Corallo heeft altijd volgehouden dat er niks mis is met deze lening en dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Hoewel de vergunning van B Plus is ingetrokken is het onduidelijk of de Italiaanse autoriteiten meteen de stekker uit het hele machinepark zullen trekken. Dit zou de overheid naar schatting een miljard euro aan inkomstenderving kunnen kosten.

Een mogelijke oplossing is om de vergunningen te verdelen onder de concurrenten van B Plus. Daaronder zijn twee bedrijven – Snai en Cogetech – die worden gecontroleerd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van BPM, Andrea Bonomi.

B Plus kondigde op haar website aan dat het haar bedrijfsactiviteiten voorlopig gewoon voortzet, in afwachting van een beslissing van een rechtbank in Milaan die – volgens het bedrijf – Corallo van alle blaam zou moeten zuiveren.

Het is onduidelijk of de Italiaanse verwikkelingen gevolgen kunnen hebben voor Corallo’s activiteiten in St.Maarten waar zijn Atlantis World Group is gevestigd.

Toen Corallo in januari de Nederlandse Staat voor de rechter daagde om een rectificatie af te dwingen voor aantijgingen dat hij banden onderhoudt met de Siciliaanse maffia, gaven zijn advocaten aan dat hij inmiddels zijn casino vergunning in Curaçao onder de marktwaarde heeft moeten verkopen, dat the CIBC FirstCaribbean bank alle rekeningen van entiteiten waarvan Corallo de manager is of waarin hij aandelen heeft wil herzien en dat de bank geen nieuwe zakelijke activiteiten met Corallo meer wenst te ondernemen.

Door: Hilbert Haar