Foto: EXTRA

Tijdens een conferentie georganiseerd door de cliëntenraad van het Curaçao Medical Center (CMC) werd eerder deze maand een dringende oproep gedaan voor de invoering van een wet die patiënten meer inspraak geeft in hun medische behandeling. Sandra La Croes-Virginia, lid van de raad, benadrukt het belang van deze wet om de zorgkwaliteit te verbeteren en patiënten een centrale rol te geven in hun behandeltraject.

In Nederland is medezeggenschap in zorginstellingen wettelijk vastgelegd, iets wat La Croes-Virginia en haar team ook graag in Curaçao willen zien.
“Wij zijn op dit moment de enige organisatie op het eiland met een cliëntenraad. Het is essentieel dat patiënten inspraak hebben in hun zorg, dat hun stem gehoord wordt en dat er naar hen geluisterd wordt”, benadrukt ze.

Inhoud voorgestelde wet
Over de inhoud van de voorgestelde wet geeft La Croes-Virginia aan dat ze willen kijken naar de wetgeving in Nederland als uitgangspunt, maar met aanpassingen aan de lokale behoeften.
“In Nederland heb je recht op informatie en inspraak in het beleid. We willen een vergelijkbare wet hier invoeren, maar ook rekening houden met de specifieke behoeften en omstandigheden op Curaçao”, legt ze uit.

Rol van de patiënt
Een belangrijk aspect van de voorgestelde wet is het vergroten van de rol van de patiënt in hun behandeltraject. “Hier op het eiland is er nog steeds een sterke ‘dokter bepaalt’-cultuur”, aldus La Croes-Virginia.
“We willen dat patiënten zich mondiger voelen en actief betrokken worden bij beslissingen over hun behandeling. Het is hun recht om te weten wat er gebeurt en om hun mening te geven.”

Uitdagingen bij de implementatie
La Croes-Virginia erkent dat er uitdagingen zijn bij de implementatie van een dergelijke wet. “Een van de grootste uitdagingen is het veranderen van de mentaliteit, zowel bij patiënten als zorgverleners.”
“Patiënten moeten zich bewust worden van hun rechten en zich comfortabel voelen om hun mening te geven zonder angst voor repercussies.”

Reacties vanuit de gemeenschap
Op de vraag hoe de gemeenschap tot nu toe heeft gereageerd, vertelt La Croes-Virginia dat er gemengde reacties zijn. Er is volgens haar een deel van de bevolking die al heel mondig is en graag hun mening deelt, maar er zijn ook mensen die terughoudend zijn.
“We willen iedereen bereiken en horen hoe zij over dit initiatief denken.”

Verbetering zorgkwaliteit
La Croes-Virginia zou in de toekomst graag een verbetering van de gezondheidszorg in Curaçao zien. “Als deze wet wordt geïmplementeerd, verwachten we een verbetering van de zorgkwaliteit. Patiënten krijgen meer informatie en kunnen actief deelnemen aan hun zorgproces.”
Dit zorgt ervolgens haar voor dat zorgverleners meer verantwoordelijkheid nemen en dat er een dialoog ontstaat tussen zorgverleners en patiënten. “Uiteindelijk streven we naar een zorgsysteem dat voldoet aan internationale standaarden en
waarin de stem van de patiënt centraal staat.”