Op Sint-Maarten wordt nog steeds gewacht op de uitslag van de screening van de nieuwe ministersploeg, zolang dat onderzoek niet is afgerond kan er geen nieuwe regering worden benoemd. Gouverneur Ajamu Baly heeft de formateur donderdag uitstel gegeven tot 26 april voor het afronden van zijn opdracht. 

De op Curaçao geboren chirurg Luc Mercelina is als leider van de URSM beoogd minister-president. De partij kwam twee dagen na de verkiezingen op 11 januari samen met de DP, PFP en NOW een samenwerkingsakkoord overeen.

Begin februari benoemd tot formateur van een nieuwe regering, waarna er snel is begonnen met de screening van de kandidaat-ministers. Dat is nog steeds niet afgerond.

In een persverklaring laat hij weten dat hij begrijpt dat er onder de bevolking bezorgdheid is over de voortgang van de formatie. Hij heeft de gouverneur van Sint-Maarten op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Mercelina benadrukt dat er in de wet niet wordt gesproken over een maximale duur van een screeningsproces. Wel zegt hij dat er gemiddeld bijna twee maanden verstrijken tussen de beëdiging van parlementsleden en de inauguratie van de Ministerraad.

Zo werden na de verkiezingen van 2020 de parlementsleden beëdigd op 10 februari 2020, terwijl de ministerraad op 28 maart 2020 aantrad. In het licht van de recente verkiezingen, waarbij de parlementsleden op 10 februari 2024 werden beëdigd, zou dit betekenen dat de beëdiging van de nieuwe Ministerraad tegen 10 april plaatsvindt, aldus Mercelina.

Alle vier de partijen hebben twee zetels, de URSM kreeg van de vier partijen de meeste stemmen. Met acht zetels heeft de coalitie in het parlement van Sint-Maarten, dat 15 zetels telt, een nipte meerderheid.

Mercelina had in eerste instantie tot 4 maart de tijd om zijn eindrapport te presenteren. Dat is nu al twee keer verlengd.

Gouverneur Baly heeft de formateur gevraagd om politieke stabiliteit te creëren door ministers aan te wijzen ‘die vastbesloten zijn om een regeerakkoord uit te voeren met als doel het welzijn van Sint Maarten en de bevolking van het eiland te bevorderen’.

Naast de positie van premier heeft de URSM heeft ook het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling & Arbeid onderhandeld.  DP-partijleider Sarah Wescott-Williams heeft de functie van parlementsvoorzitter op zich genomen. Die partij mag de minister van Financiën en van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie leveren.

De NOW-partij heeft de post van Justitie onderhandeld samen met de portefeuille van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. PFP mag de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur, VROMI leveren en de vice-premier. Ook mag de partij de functie van Gevolmachtigde Minister in Den Haag invullen.