‘Samen vormen we een gemeenschap’ is was dit keer het thema van Bonairedag, bedoeld om de diversiteit aan mensen op het eiland te vieren. Maar lokale politici zeggen in hun toespraken dat ze zich zorgen maken over een ‘ongecontroleerde bevolkingsgroei’.  

Het eiland groeit door migratie en telt inmiddels zo’n 75 nationaliteiten. Al maanden wordt een discussie gevoerd op radio en in de krant over het behoud van de Bonairiaanse identiteit. De Bonairiaan is een minderheid geworden op het eiland: van de 24.700 inwoners is 33 procent van Bonairiaanse afkomst.

Ik voel een diepe pijn in mijn hart als ik zie dat onze natuur en cultuur verloren gaan, zegtinterim-gezaghebber Nolly Oleana in zijn toespraak.

Door de bevolkingsgroei zijn normen en waarden van ‘de Bonairiaan’ ook aan het vervagen, vindt Oleana.

Ondanks de feestelijke stemming, valt ook die kritische toon op bij verschillende eilandraadsleden tijdens plechtige vergadering van de eilandsraad. M21-raadslid Daisy Coffie vraagt zich af of de groeiende diversiteit een verrijking of juist een bedreiging is voor Bonaire.

Tijdens de verkiezingen van afgelopen maart was integratie een van de thema’s. Partijen UPB en MPB willen strengere en meer rechtvaardigetoelatingseisen voor nieuwkomers. Wie een verblijfsvergunning wil krijgen, moet Papiaments kunnen spreken.

‘Minder solidariteit en respect’
Interim-gezaghebber Oleana vindt dat er dringend een visie moet komen over de bevolkingsgroei. “Er zijn meer auto’s, meer ongelukken en meer slachtoffers. Meer mensen en minder betaalbare woningen, meer kinderen en gebrek aan schoolplekken.

En zo kunnen wij doorgaan met het opnoemen van grote effecten die te gerelateerd zijn aan de explosieve groei van onze bevolking.”

“Er is een gecontroleerde groei nodig: mét behoud van natuur, cultuur, rust en veiligheid. Waar iedere burger graag bijdraagt aan een welvarend Bonaire.”

Strijd tegen klimaatverandering
Juist door de groeiende problemen zouden inwoners beter met elkaar moeten gaan samenleven, vindt Oleana. “Het moment is gekomen om onze krachten, kennis en vaardigheden te bundelen en een gemeenschappelijk gevoel te creëren. Als wij geen krachtig, menselijk keten creëren, is de kans groot dat wij zelfs de strijd tegen klimaatverandering en de controle over de groei van onze bevolking verliezen.”