Foto: Sharina Henriquez

Bewoners uit vijf wijken op Aruba hebben een protestgroep gevormd tegen de aanleg van een kilometerslange gaspijp door het Amerikaanse bedrijf Eagle LNG. “We zijn heel bezorgd over de risico’s”, zegt bewoner Carmen Tromp. 

Carmen Tromp van de protestgroep Grupo Contra Tubo di Gas. Foto: Sharina Henriquez

Tromp vreest dat de gaspijp vlak voor haar huis zal worden aangelegd. Samen met andere bewoners protesteert ze bij een kleuterschool verderop. “Hier komt de pijp ook langs. En langs een verzorgingshuis, langs het beschermd natuurgebied én verderop langs Mangel Halto, waar elke dag veel toeristen zijn.”

Het Amerikaanse bedrijf sloot vorig jaar een miljardendeal voor de levering van aardgas aan de enige water- en stroomfabriek WEB op het eiland. In ruil daarvoor bouwt het bedrijf een gasterminal op het voormalige raffinaderij-terrein in het oosten van Aruba. De haven wordt ook vernieuwd voor grote schepen die gas in vloeibare vorm (LNG) aanvoeren vanuit Amerika.

Omstreden gasdeal

De gasdeal tussen Eagle LNG en de Arubaanse regering kwam eind vorig jaar ineens uit de lucht vallen; het nieuws kwam volgens coalitiepartij Raiz als een verrassing. Het zorgde voor spanningen binnen het kabinet. Uiteindelijk overleefde de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP) een motie van wantrouwen.

Er zijn in de Arubaanse politiek over en weer verwijten geuit van vriendjespolitiek, maar details van het project zijn niet bekendgemaakt vanwege een geheimhoudingsclausule.

WEB ligt iets meer dan 9 kilometer verderop ten westen van de haven. Daarom moet er ook een lange distributieleiding komen die 1 meter diep onder de grond zal liggen. Het Amerikaanse bedrijf heeft in meerdere publieke informatiebijeenkomsten en ook in huis-aan-huisbezoeken gezegd dat het allemaal veilig is.

Wijkbewoner Aurelia Croes, die gespecialiseerd is op het gebied van bouw en veiligheid. Foto: Sharina Henriquez

De groep protesterende bewoners denkt daar anders over. “Er is geen enkele duidelijkheid over de risico’s omdat ze geen informatie geven waarop ze baseren dat het veilig is”, zegt Aurelia Croes, uit de wijk Savaneta.

Volgens Croes riepen de informatiesessies bij haar juist meer vragen op dan antwoorden. “Het contract is geheim, maar dat betekent niet dat de risico’s niet openbaar kunnen. Waarom denk je dat de Marinierskazerne ook niet akkoord is met de aanleg op hun terrein?”

Olinda Rasmijn van natuurstichting Stimaruba begrijpt de zorgen van buurtbewoners. Ook zij vindt dat het bedrijf tot nu toe te weinig informatie geeft over de risico’s en veiligheidsmaatregelen. “De presentatie was heel oppervlakkig.”

Op vragen van Caribisch Netwerk mailt directielid Linda Berndt van Eagle LNG dat de gasleidingen op Aruba volgens Amerikaanse veiligheidsregels worden aangelegd. Welke die precies zijn, geeft ze niet aan.

Het Amerikaanse bedrijf is bezig met verschillende onderzoeken naar de gevolgen voor het milieu, mensen en ook de risico’s. De eerste bevindingen werden begin september gepresenteerd, ook aan NGO’s.

De route waar de gaspijp moet komen.

De bewoners zeggen tot nu toe niks te hebben gehoord vanuit de Arubaanse overheid. De groep zegt de gaspijp hoe dan ook niet door hun wijken te willen hebben; ook al komt de overheid met garanties over de veiligheid.

“We zijn niet tegen het LNG-project, alleen niet hier”, zegt Aurelia Croes. “We gaan alles doen om dit te voorkomen. Er was een alternatieve plek voor de gasinstallatie, die WEB zelf ook wilde. Dat hebben hun experts aan ons verteld. Dan hoeft geen enkele pijp door een woonwijk. Ineens was dat geen optie meer.”

Naar de rechter stappen
De verschillende bewoners willen naar de rechter stappen om de aanleg van de gasleiding tegen te houden. Eagle LNG is terughoudend met een reactie daarop. “Tijdens de vijf publieke sessies op Aruba, verwelkomden de bewoners dat de pijpleiding onder de grond komt, langs de al bestaande oliepijplijn en als dat niet mogelijk is, op een publieke route”, zegt het bedrijf.

Natuurgebied Mangel Halto waar ook veel toeristen komen. Foto: Sharina Henriquez