Foto: Premier Wever-Croes praat met haar neef Glenbert Croes/c Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Met drie ministers Croes inclusief de premier in het tweede kabinet Wever-Croes, zijn er bij de presentatie van de nieuwe ploeg kandidaat-ministers aan de pers vragen over nepotisme. De beoogde minister van integriteit Ursell Arends antwoordt dat deze familiebanden nu geen obstakel vormen voor de integriteit van de nieuwe regering.

“Op dit moment zie ik dat niet. Iets moet gebeuren zodat ik van mening verander. Maar niet nu en vanaf dat we zijn begonnen met de onderhandelingen om tot hier te komen, gingen die op harmonieuze wijze, in vertrouwen en totale transparante met elkaar.”

Dat vindt Arends dus die als minister van de kleinste coalitiepartner RAIZ ook moet gaan toezien op het integere besturen door de grootste regeringspartner MEP waarvan de drie ministers Croes zijn.

Het nieuwe kabinet Wever-Croes II heeft acht ministers en een gevolmachtigde minister in Nederland. De meeste ministers (5) die in het eerste kabinet Wever-Croes zaten, komen weer terug.

Opvallend is dat bij de bekendmaking, premier (demissionair en ook weer beoogd) Evelyn Wever-Croes mededeelt dat de pas benoemde eerste vrouwelijke korpschef van Aruba, Vanessa Tjon-Kock, de komende regeerperiode een andere functie binnen het politiekorps zal bekleden. “Dit om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, nu haar man Rocco Tjon als minister van justitie is voorgedragen.”

Maar over andere belangenverstrengelingen en ook nepotisme, verklaart de premier dat de afspraak die bij haar eerste kabinet gold, blijft gehandhaafd. Dat betekent op het invullen van essentiële vacatures na, er een algehele vacaturestop is voor de overheid en vrienden en familie dus volgens haar ook niet binnenkomen. Alleen de ministers mogen een maximaal aantal vertrouwelingen aannemen.

Familie werkzaam op bureau ministers
“Iedereen snapt dat ik niet zeg maar de broer of zus van Mike Eman (leider van oppositiepartij AVP, red.) kan aannemen op mijn bureau. Als ze ambtenaar zijn, dan gaan ze wel weer terug naar hun departement als de vier jaar van hun minister om is. Als ze van buiten de overheid komen, dan geldt hun contract tot hun minister vertrekt.”

Met die afspraak ging de afgelopen vier jaar en ook nu weer een behoorlijk aantal familieleden aan de slag op de bureau’s van de ministers. Arends ziet daarin dus geen obstakels en zegt ervan overtuigd te zijn dat iedereen zich aan de beloofde regels van goed bestuur, integriteit en transparantie houdt. “We gaan er bovendien voor zorgen dat we er ons aan gaan houden. Dat hebben we de kiezers ook beloofd.”

Caribisch Netwerk vraagt over een potentiële belangenverstrengeling bij het overheidsbedrijf RDA, eigenaar van de raffinaderij, nu de ministersportefeuille van energie naar Glenbert Croes gaat. De Raad van Commissarissen wordt immers voorgezeten door zijn broer Juni. Beiden zijn zonen van wijlen politicus Betico Croes, ook oom van premier Wever-Croes.

“Je hebt een punt”, erkent Wever Croes en onthult vervolgens: “De afspraak is dat hij die mij ten dienste was als minister en daarna als voorzitter van de raad, zal aftreden.”

Kandidaat-ministers kabinet Wever-Croes II

Het parlement moet de instellingswet van de eerste 8 ministersposten en geloofsbrieven nog goedkeuren. Ze zijn als volgt voorgedragen:

  1. minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, ook minister-president: Evelyn Wever-Croes
  2. minister van Integriteit, Natuur, Transport en Ouderenzorg, ook eerste vice-premier: Ursell Arends
  3. minister van Economische Zaken, Communicatie, Duurzame Ontwikkeling: Geoffrey Wever
  4. minister van Financiën en Cultuur, ook 2e vice-premier: Xiomara Maduro
  5. minister van Justitie en Sociale Zaken: Rocco Tjon
  6. minister van Arbeid, Integratie en Energie: Glenbert Croes
  7. minister van Volksgezondheid en Toerisme: Dangui Oduber
  8. minister van Onderwijs en Sport: Endy Croes
  9. gevolmachtigde minister: Guillfred Besaril, benoemd aansluitend door de nieuwe ministerraad

De acht ministers in het kabinet Wever-Croes II