Foto: Diocese of Willemstad

WILLEMSTAD – De grootste geloofsgemeenschappen op Curaçao adviseren niet tegen het nemen van een coronavaccin, maar sommige plaatsen wel kanttekeningen. Zoals de katholieke kerk over het gebruik van biologisch materiaal in het vaccin, aldus het bisdom in Willemstad.

Bisschop Luis Secco zegt: “Er is een nota die de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd dat de congregatie voor de geloofsleer het vaccin tegen Covid-19 toestaat. En controversieel en gevoelig punt is wel het gebruik van biologisch materiaal.” Het gaat om celmateriaal afkomstig van geaborteerde foetussen. De RKK vindt dit alleen acceptabel als het komt van spontane (dus niet vrijwillige) abortus. Dat is dus een punt van discussie, zegt de bisschop.

Religie speelt een grote rol in de cultuur en dagelijks leven van Curaçaoënaars. De meesten zijn rooms-katholiek.

Andere kerken zoals Ebenezer United Protestant Church die samen Fortkerk en Emmakerk onder de Verenigde Protestantse Gemeente Curaçao vallen, zeggen dat de geloofsovertuiging geen rol speelt bij het vormen van een mening over de vaccinatie. Bestuursvoorzitter van de kerk Ebenezer, Ralph James vertelt dat ze onlangs een retraite hebben gehouden over het coronavaccin. De meeste parochieleden zijn op leeftijd en vallen in de risicogroepen ook vanwege hun gezondheid. Vaak hebben ze hoge bloeddruk of suikerziekte.

“Als kerk zeggen we dus niet om niet te gaan vaccineren, maar stimuleren we om het te nemen. Maar uiteindelijk moet elk persoon zelf beslissen of die het wil nemen of niet.”

Wél vaccin, geen bloedtransfusie
Jehova’s Getuigen laat weten dat ook zij de beslissing overlaten aan hun leden. Woordvoerder Rudel van Heydoorn zegt dat ze het vaccin als iets anders beschouwen dan een bloedtransfusie. Dit laatste staat de geloofsgemeenschap niet toe. “Onze leden moeten beslissen op basis van hun eigen geweten.” Wel geeft de geloofsgemeenschap informatie zodat hun leden zijn voorbereid om die beslissing te kunnen nemen.

De Kerk van Zevendedags Adventisten zegt dat ze nog de conclusie afwachten van een vergadering hierover voordat ze een officiële reactie geven. Pastoor Emerick Angela zegt te wachten op de updates van het onderzoek door de gezondheidsexperts van de kerk en autoriteiten over immuniteit en het vaccin.

Sceptisch
Op de radio is verder vaak een actiefgroep te horen die deel uitmaakt van het platform Rosea di Pueblo die zich heel sceptisch uitlaat over het coronavaccin. Yolanda Faneyt benadrukt dat zij mensen niet afraden om het vaccin te nemen maar zich wel heel goed moeten informeren. “Ikzelf ga het niet nemen en richt mij meer op het houden van afstand en het werken aan mijn immuunsysteem. We zijn een groep, met ook dokters, die eerst willen bekijken wat de gevolgen zijn.”

Voorzitter Wallid Elhage van de huisartsenvereniging vindt de weerstand tegen het coronavaccin persoonlijk ‘ridicuul’. “De gemeenschap moet zich realiseren dat zonder vaccin, het ons in gevaar brengt om zorg te kunnen geven.” Hij noemt daarbij als voorbeeld volle ziekenhuizen waardoor er onvoldoende bedden zijn voor patiënten met andere ziekten.