Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – Het Nederlandse kabinet investeert de komende tijd flink in de ouderenzorg op Bonaire. Dat kondigt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan in een brief aan de Tweede Kamer. “Er moet nog heel veel gebeuren, maar we zijn optimistisch,” reageert Boy Clarenda, directeur van Fundashon Cocari, een dagopvang voor ouderen in Rincon.

Zo komen er woonvoorzieningen met 24-uurs zorg en een nieuwe locatie voor dagbesteding. Daarnaast zullen de Zorg en Welzijn Groep en Fundashon Cocari vanaf oktober zorgplekken aanbieden.

“Zodat familieleden die altijd mantelzorg bieden een beetje lucht kunnen krijgen”, vertelt Clarenda. Verder kunnen ouderen straks ook op zaterdagochtend terecht bij Cocari. “Dat betekent heel veel. Voorheen waren zij in het weekend op zichzelf aangewezen.”

Centraal punt voor hulpvragen
In de brief is verder te lezen dat de Wmo-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en woningaanpassing, per 2021 worden opgenomen in het Besluit Zorgverzekering BES.

“Voor ons het belangrijkste punt,” vertelt Genara Timp-Silberie, hoofd van Zorg en Welzijn Groep. “Zo wordt alles beter geregistreerd en kunnen we beter doorverwijzen.” Daarnaast komt er een centraal punt waar ouderen terecht kunnen met hulpvragen.

De brief is een reactie op het vorig jaar verschenen rapport ‘Oog voor ouderen in Caribisch Nederland’. Waarin de Nederlandse ombudsman Reinier van Zutphen het armoedeprobleem onder ouderen op de BES-eilanden aankaart. “We zijn heel blij dat er nu schot in de zaak zit, zodat we de ouderen echt perspectief kunnen bieden”, aldus Clarenda.