Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – Jongeren hebben zich de afgelopen maanden flink laten horen op straat én in de politieke arena van Curaçao. Verschillenden willen ook meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Wat is hun visie op hoe Curaçao met de huidige crisis om moet gaan?

Caribisch Netwerk legt dit voor aan drie jonge politici: Yael Plet (parlementariër MAN), Gwendell Mercelina (kandidaat lijst PNP) en Danny Ruiter (nog partijloos).

Yael Plet

Plet vindt dat Curaçao moet oppassen voor het hulppakket dat Den Haag aanbiedt.
“De investeringen die Nederland bereid is te doen in Curaçao kunnen een lege huls blijken als het geld alleen bestemd is voor economische projecten. Negeren van het sociale aspect kan betekenen dat juist de investeringen verloren gaan.”

“We hebben te maken met een democratisch deficit”, benadrukt Plet. Daarom moet volgens de jonge parlementariër, Curaçao er alles aan doen om haar autonomie te behouden en niet minder wordt.

Plet wijst erop dat er nog altijd geen geschillenregeling is waar Curaçao beslissingen juridisch kan aanvechten die Den Haag het eiland oplegt.
Ook de manier hoe de rijksministerraad Curaçao nu behandelt, vindt de jonge politicia behoorlijk te betreuren. Staatssecretaris Raymond Knops ‘legt ons het mes op de keel’, aldus Plet.

‘Curaçao heeft bondgenoten nodig, ook niet-Europese’- Gwendell Mercelina

PNP-kandidaat Mercelina won in de vorige verkiezing bijna een zetel. Hij zegt verbaasd te zijn met hoe Nederland Curaçao behandelt. De staatssecretaris moet beginnen met ‘zijn christelijk-democratische ideologie te herinneren’, is het advies dat Mercelina hem wil meegeven.

Gwendell Mercelina

“Ik mis de genegenheid in de manier hoe we met elkaar omgaan, als broers in het Koninkrijk Hij zegt sympathie te hebben voor Curaçao maar zijn handelen toont anders.”

Maar hoe moet er dan een oplossing komen, op die vraag antwoordt Mercelina dat die niet alleen komt door te doen wat Nederland wil. Maar ook door eigen ideeën uit te voeren. “Curaçao heeft bondgenoten nodig die helpen om het eiland uit de crisis te halen. Zonder de juiste bondgenoten is dat moeilijk. Maar er zijn ook veel mogelijkheden die de crisis biedt. Curaçao moet ophouden om zich te isoleren en ook niet-Europese verbintenissen vinden.”

‘Curaçao als provincie van Nederland, opgenomen in de Europese Unie’-Danny Ruiter

Danny Ruiter is een jonge politici die ook wil meedoen aan de volgende verkiezingen. Een paar maanden geleden is hij naar Curaçao teruggekomen na een studie in Nederland. Waar hij ook politiek actief was in de VVD.

Danny Ruiter

Hij is ervan overtuigd dat Curaçao ‘een valse trots’ heeft om de Nederlandse hulp te aanvaarden. Volgens Ruiter moet Curaçao op de schop om uit de crisis te komen. Ook onderwijs moet veel meer aandacht krijgen.

“We moeten het gedoe van onafhankelijkheid vergeten want we hebben laten zien dat we niet eens autonomie aankunnen.” Ruiter ziet Curaçao liever als een provincie van Nederland en opgenomen in Europa. Zo kan het eiland profiteren van de Nederland capaciteit. Niet alleen financieel en economisch maar ook wetgevingscapaciteit.

“Onze relatie in het Koninkrijk moet gekoesterd blijven, wat van waarde is, moet blijven.”