Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelings Plan (ROP) is in de maak voor de inrichting van Aruba. Maar een zaal vol ondernemers uitte gisteren ongenoegen en bezorgheid. “Dit moet nu gestopt worden”, roept een geëmotioneerde ondernemer uit.

“Bij het oude ROP is al veel misgegaan en door het nooit invoeren van de ROPV (bestemmingsplannen, red.), zijn de rechten van burgers niet beschermd. Er is nooit gecompenseerd voor schade. Hoe gaat dat nu weer bij de nieuwe?”, vraagt architect Bert Kampsteeg zich af. Hij heeft zelf twee studenten erop gezet om alles in kaart te krijgen.

Het nieuwe Ruimtelijk Ontwikkelings Plan Aruba

“Het nieuwe ROP is de opvolger van het oude, maar ze gebruiken nu andere kleuren voor de zones. Dus hoe kan je de plannen met elkaar vergelijken? En waar ik woon, zou volgens het oude plan stiltegebied zijn. Maar er worden gewoon appartementen gebouwd voor Airbnb”, zegt ondernemer Leo Henriquez.

‘De overheid treedt niet op’-zwemlegende Roly Bisslik over de vernietiging van mangroves

Het nieuwe ontwikkelingsplan deelt het eiland in 14 zones en de focus ligt op duurzame inrichting. Maar er is flinke kritiek. “De overheid heeft zich nooit aan het oude plan gehouden en zelfs vergunningen afgegeven voor hotelbouw in natuurgebied”, zegt een ondernemer die veel bijval krijgt. “Toerisme krijgt altijd voorrang.”

“Je kan niet biodiversiteit en visserij tegelijkertijd promoten”, merkt zwemlegende Roly Bisslik op. “Onze mangroves zijn beschermd maar nog steeds worden deze vernietigd en de overheid treedt niet op. De beschermde gutu (vissen,red.) zijn essentieel voor het witte strandzand. Er is een jongen die vaak trots op Facebook laat zien hoeveel hij er heeft gevangen. En de overheid doet niets.”

Meer ondernemers bekritiseren dit gebrek aan handhaving: “Waarom een nieuw plan als de overheid het oude al niet handhaaft?”, aldus ondernemer Jaap Beaujon.

De bijeenkomst bij de Kamer van Koophandel over de nieuwe ROP- foto:Sharina Henriquez

Clifford Rosa van de wijkstichting Rancho zegt dat het plan ook niet de archeologische en historische plaatsen voldoende beschermd. “We kunnen bovendien nu sinds de olietanks en containers in de haven (Oranjestad, red.) weg zijn, na 30 jaar weer de zee zien. Maar de havenautoriteit mag dit terrein weer commercieel gaan ontwikkelen en wil dat met hoogbouw van zeven, acht verdiepingen.”

Compensatie

Tijdens de bijeenkomst blijkt ook dat de overheid haar belofte nog altijd niet nakomt om gedupeerden van het eerste ROP uit 2009 te compenseren. Het gaat om ondernemers die inkomsten hebben verloren en burgers die door de gewijzigde bestemming, de waarde van hun grond zagen dalen. De overheid zou een compensatiefonds voor oprichten maar dat is niet gebeurd. Er lopen nog steeds vele rechtszaken.

“Toen het natuurpark Arikok kwam, heeft de overheid geld gekregen om terreineigenaren te compenseren. Dat is nooit gebeurd, waar is het geld gebleven?”, zegt een vertegenwoordiger van een aantal van die grondeigenaren. Om het natuurpark te kunnen bouwen, heeft Aruba indertijd geld van de Europese Unie gekregen.

Deze vrijdag is de deadline voor iedereen om hun reacties (zienswijze) in te dienen. Volgens de verantwoordelijke minister Otmar Oduber vanmorgen, zijn er al 60 binnen en natuurorganisatie ABC heeft bijvoorbeeld een 300 pagina tellende reactie ingeleverd.

Brandbrief voor meer tijd

De Kamer van Koophandel organiseerde dus gisteren op de valreep een bijeenkomst om de reacties van ondernemers te verzamelen. Maar de gemoederen liepen zo op, dat het bestuur nu een brandbrief gaat sturen naar het parlement om te proberen de wettelijke termijn in een paar dagen nog veranderd te krijgen. “Er is duidelijk meer tijd nodig dan de 30 dagen die de wet voorschrijft”, zegt Kamervoorzitter Kawish Misier die niet vindt dat de Kamer te laat is met deze bijeenkomst.

Sommige ondernemers vonden na afloop dat de Kamer wel te lang heeft gewacht. “Ik wil ook het verslag van alle reacties krijgen voordat de Kamer dit naar de overheid stuurt”, aldus een ondernemer.

Minister: wel genoeg tijd

Infrastructuur-minister Otmar Oduber vindt wel dat de Kamer van Koophandel te lang heeft gewacht: “Al sinds vorig jaar is duidelijk gemaakt dat er één maand inzage is en één maand voor inleveren van de zienswijze. Jammer dat de Kamer drie dagen voor de deadline wacht om de reacties te verzamelen.”

De kritiek van diverse ondernemers dat er onvoldoende en onduidelijk informatie is gegeven tijdens wijkbijeenkomsten en door zijn departement, wijst de minister van de hand. “Er waren twee mensen speciaal mee belast en ik was op de bijeenkomsten. Daar zijn alle vragen beantwoord. Maar misschien beviel het antwoord hen niet.”