Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Tijdens een spoedpersconferentie donderdagmiddag heeft minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling bekendgemaakt dat hij per direct aftreedt als minister.

Tekst gaat verder onder de video
Door Kim Hendriksen

Afgelopen dinsdag heeft het Openbaar ministerie bekendgemaakt een strafrechtelijk onderzoek tegen Martina te beginnen in verband met mogelijke belangenverstrengeling. “Ik ben mij van geen kwaad bewust en heb mij ook zeker niet aan enig strafbaar feit schuldig gemaakt. Wat dat betreft zie ik de uitkomst van het onderzoek met alle vertrouwen tegemoet”, aldus Martina.

Martina geeft toe aandelen te hebben gehad bij verzekeringsbedrijf Guardian Group maar zegt hier afstand van te hebben gedaan toen hij minister werd. Martina was CEO van de Guardian Group totdat hij minister van Economische Ontwikkeling werd in het kabinet Rhuggenaath in juni 2017.

De ex-minister geeft tijdens de persconferentie aan niet te weten wie aangifte tegen hem gedaan heeft. Al snel werd duidelijk dat de aangifte is gedaan door oud-minister Carlos Monk van de oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur.

Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha zal de taken van Martina de komende tijd waarnemen. Mocht het onderzoek langer duren dan verwacht, zal iemand van Martina’s partij MAN zijn functie overnemen. Het kabinet Rhuggenaath staat voor verschillende crisissen: er is onrust op het eiland door onzekerheid over de toekomst van de raffinaderij. Ook gaat het economisch niet goed met Curaçao en de overheid moet van het College financieel toezicht (Cft) 127 miljoen gulden bezuinigingen.

Steven Martina is de zoon van oud-premier van de (voormalige) Nederlandse Antillen Don Martina.