Foto: Ronald A. Muyden

KRALENDIJK – De komende periode heeft de gezamenlijke meldkamer (GMK) voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) prioriteit, laat minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, weten.

Minister Grapperhaus over de meldkamer

Op 20 april reageerde Grapperhaus schriftelijk aan de Tweede Kamer over het signaal van een in maart verschenen rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspectie signaleerde onder meer dat ondanks eerdere aanbevelingen in 2014 van hun, er nog steeds geen GMK is voor de BES-eilanden.

Veiligheidswet BES
Dit strookt niet met de Veiligheidswet BES. Volgens de Veiligheidswet BES dient de GMK – met het oog op samenwerking- meer interactie te bieden bij de handhaving van de openbare orde en bij branden, rampen en crisis tussen de bestuurscolleges, de korpsbeheerder politie en de korpsbeheerder brandweer. Dit is momenteel weinig tot niet het geval.

Een regiefunctie voor deze meldkamer is ook weggelegd bij een groot incident, zoals bijvoorbeeld een tropische storm. Zij kunnen dan ervoor zorgen dat eenheden en functionarissen bijeen geroep worden en ter plaatse komen.

De meldkamer heeft de volle aandacht van de justitie bewindsman. De nodige afspraken over dit onderwerp zijn er nog niet gemaakt in het regulier beheeroverleg politie met de drie gezaghebbers van de bijzondere gemeentes.

Justitieel Vierenpartij Overleg
Grapperhaus had de afgelopen twee dagen op Bonaire het halfjaarlijks Justitieel Vierenpartij Overleg (JVO). Het overleg ging dit keer over de verbetering van grensbewaking, versterking en vernieuwing van de recherchesamenwerking en uitwisselen van persoonsgegevens plus de samenwerking hierbij met zijn collega’s justitieministers Bikker van Aruba, De Wever van Sint-Maarten en Girigorie van Curaçao.