Foto: Roelie van Beek

WILLEMSTAD – De verkoop van fruit en groente van de Venezolaanse barkjes op Curaçao is drastisch afgenomen omdat de nieuwe locatie niet volgens verkopers niet ideaal is. Het voortbestaan van de unieke drijvende markt, die al meer dan een eeuw bestaat, wordt hierdoor bedreigd.

Het is alweer een maand geleden dat de Venezolaanse fruitbarkjes, na het opheffen van het embargo van president Nicolás Maduro, weer op Curaçao terugkwamen. Maar in plaats van de oude locatie Sha Caprileskade, wees de overheid een nieuwe, minder centrale plek aan, waar de bootjes aanmeren.

De Venezolaanse verkoper Javier Cordero zegt dat nog steeds veel Curaçaoënaars niet van deze nieuwe plek afweten. Daarbij moeten klanten veel verder hun auto parkeren en hebben ouderen moeite met de brug waar ze over heen moeten om de markt te bereiken.

De locatie is ook niet ideaal vanwege de stand van de zon waardoor het koopwaar sneller bederft, zegt Cordero. Eén van de weinige klanten, Ardith Meriën, vindt dat de overheid allang een enquête had moet houden.

Trekpleister
De Venezolaanse verkoper Israel Loaiza zegt ‘dat er op veel plaatsen in de wereld drijvende markten zijn, maar dat die van Curaçao vrij uniek is’. ‘De meeste drijvende markten verkopen lokaal fruit. Maar die van Curaçao verkoopt alleen fruit en groente van Venezuela”, zegt hij. Loaiza hoopt dat de Curaçaose overheid iets gaat doen om de markt te behouden. “Want de markt was ook heel populair bij toeristen.”