Foto: Ronald A. Muyden

KRALENDIJK – De teller voor de presidentsverkiezingen van Venezuela op Bonaire stond tot de middag op 15. Volgens consul-generaal Yadira Pirela kunnen 189 Venezolanen officieel hun stem uitbrengen.

Deze zijn geregistreerde stemgerechtigden volgens het Consejo Nacional Electoral (CNE), de Nationale Kiesraad van Venezuela. Het stemmen kon tot zes uur ‘s middags op zondag

Ook op andere eilanden zoals Aruba en Curaçao werd er gestemd. Op Aruba werd er ook gedemonstreerd tegen de regering van Maduro. De eerste indicaties vanuit deze eilanden zijn dat de opkomst daar ook laag was.

Er wonen ongeveer 603 personen met de Venezolaanse nationaliteit op Bonaire. Een exact aantal is er niet. Het is namelijk geen verplichting om als Venezolaan in het buitenland te moeten registreren bij een Venezolaans consulaat.

Deze verkiezingen zijn bedoeld voor de nieuwe periode voor de presidentschap van 2019-2025. Artikel 230 van grondwet van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela maakt het mogelijk dat een president in het Latijns-Amerikaanse buurland voor zes jaar gekozen kan worden. Sindskort is dit wetsartikel gewijzigd zodat de president na zijn ambtstermijn herkozen kan worden. Hier is niet iedereen het mee eens.

De laatste presidentsverkiezingen waren in 2013 toen president Hugo Chávez in maart dat jaar kwam te overlijden.