Foto: Laura Bijnsdorp

PHILIPSBURG – Sint-Maarten zal tot en met 2020 met niet-sluitende begrotingen moeten werken volgens de ontwerp-begroting voor 2018 die het parlement op donderdag behandeld.

De tekorten lopen op tot 486,2 miljoen Antilliaanse gulden. Pas in 2021 voorziet de regering een klein overschot van 4,1 miljoen.

Sint-Maarten heeft de komende jaren liquiditeitssteun van Nederland nodig; anders kan ze haar rekeningen niet betalen. De inkomsten per kwartaal bedragen 90 miljoen, de uitgaven 130 miljoen.

In 2018 bedragen de geprojecteerde uitgaven iets meer dan een half miljard. Daar staat 303,4 miljoen aan inkomsten tegenover. De geplande 24 miljoen voor verlagen van het tekort, is geschrapt. Pas in 2020 zal het land een voorzichtig begin maken met het absorberen van tekorten uit voorgaande jaren.

Geen besparing op kosten
Er zijn nu geen plannen voor kostenbesparingen in de begroting. “Een substantiële verlaging van de kosten is alleen mogelijk door rigoureuze ingrepen in de overheidsorganisatie.” Omdat een groot deel van de vaste kosten vastligt in contracten, gaan dergelijke ingrepen lang duren en veel frictie veroorzaken, meent de regering.

De economie van Sint-Maarten is volledig ingestort en zal in 2018 met 9,1 procent krimpen. Dit vindt zijn weerslag in ‘dramatisch lagere belastingontvangsten’. De regering kampt ook met grote betalingsachterstanden aan gezondheidsverzekeraar SZV, Algemeen Pensioenfonds Sint-Maarten en andere crediteuren; per juli 2017 was dit 106,9 miljoen gulden.