De brandweer van St. Maarten maakt een risico profiel voor het eiland - Foto: Ray Doran

De brandweer van St. Maarten maakt een risico profiel voor het eiland – Foto: Ray Doran

PHILIPSBURG – De brandweer van St. Maarten is begin deze maand gestart met het opstellen van een risicoprofiel voor het eiland. “Het Nederlandse systeem wordt overgenomen”, zegt Nico Van Zand, commandant van de brandweer op Sint Maarten.

Om als veiligheidsregio, in dit geval het eiland St. Maarten, een adequaat veiligheidsbeleid te kunnen voeren, moet er inzicht zijn in de aanwezige risico’s. De brandweer probeert nu dat inzicht te verkrijgen.

Het systeem dat daartoe in Nederland wordt gehandhaafd wordt in grote lijnen ook op Sint Maarten overgenomen. Zo kunnen op uniforme wijze de aanwezige risico’s geïnventariseerd en geanalyseerd worden.

Jacqueline Satteler is de coördinator van het project. Volgens haar is het de bedoeling dat medio 2017 de brandweer van St. Maarten dit project afrondt.

Het risico profiel systeem bestaat al enkele jaren landelijk in Nederland. Scenario’s en simulaties van rampen worden gemaakt voor wegen, voor op zee en voor belangrijke gebouwen. Hier en daar wijkt St Maarten af van het Nederlandse model, omdat Nederland niet te vergelijken is qua klimaat en infrastructuur.

Het gaat meer over hoe men zich kan voorbereiden op te verwachten (natuur) rampen, hoe het personeel hiervoor klaar te stomen en te inventariseren wat voor capaciteit en materialen er in huis zijn.

Commandant Van Zand meent dat Sint Maarten genoeg materiaal heeft maar of dat in de praktijk ook zal blijken blijft de vraag: geen ramp is van te voren voorspelbaar en elke ramp is uniek.

Het risico profiel systeem dat nu wordt opgesteld moet in de toekomst leiden tot een veiliger Sint Maarten. Er staan meerdere simulatietrainingen op het programma. Verder voorziet het plan ook in het inzichtelijk maken voor politici en beleidsmakers van wat dit risico profiel systeem voor het eiland moet gaan betekenen.

Door Ray Doran