Marianne Lopez (midden) met haar ouders - foto: Sharina Henriquez

Marianne Lopez (midden) met haar ouders – foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Over enkele weken start het eindexamen voor het middelbaar onderwijs, maar Marianne Lopez vierde onlangs al haar diplomafeest.

Ze is, volgens haar ouders, de eerste Arubaanse die slaagde zonder naar school te gaan. Ze kreeg thuisonderwijs.

Luister naar de reportage van Sharina Henriquez

In Nederland komt de overheid met strengere regels voor thuisonderwijs omdat het aantal verzoeken sterk toeneemt.  Kinderen krijgen daar nu inspraak als hun ouders kiezen voor thuisonderwijs om te  peilen of ze toch liever niet naar school willen. Op Aruba is over thuisonderwijs weinig bekend en vastgelegd. Hier geldt nog maar net vijf jaar de leerplicht.

Vijftien

De Arubaanse  inspecteur-generaal Onderwijs, John Hessen, zegt dat op Aruba het aantal kinderen dat thuisonderwijs volgt nog meevalt. “Het is een klein eiland, men kende het niet en dan kan je wel zeggen: wauw het zijn er al vijftien. Maar het loopt niet de spuigaten uit.

Langskomen

De onderwijsinspectie vraagt bij indiening van het verzoek voor thuisonderwijs dat de ouders langs komen. Zonder ouders kunnen de kinderen echter niet gevraagd worden naar hun mening. In bijzijn van de ouders, heeft de inspectie wel eens vragen gesteld aan kinderen. “Ik weet niet of de ouders dat inprenten, maar de kinderen zijn over het algemeen wel akkoord.”

Leuk

Marianne zelf vond het ook wel leuk. “Soms kon het zwaar zijn. Want mijn moeder was heel streng. Ze liet ons niet weg komen met lage cijfers. En spijbelen zat er natuurlijk niet in.” Soms, zegt ze, had ze ook wel klasgenootjes gewild. “Maar daarvoor hadden we familie. En we deden ook dingen buitenhuis, zoals taekwondo. Dat heeft echt mijn gevoel tegemoet gekomen van kinderen willen zien en met ze omgaan.”

Geen controle
Op Aruba is door gebrek aan onderwijsinspecteurs geen controle op het onderwijs dat thuis wordt gegeven. Maar volgens inspecteur-generaal Hessen is er nu een leerplichtambtenaar bij gekomen die wel ‘onderwijs-inhoudelijk’ is onderlegd, “zodat er nu iets meer contact met thuisonderwijs gaat worden onderhouden.”

Door Sharina Henriquez