In Otrobanda is wildparkeren een probleem geworden - Foto: Dick Drayer

In Otrobanda is wildparkeren een probleem geworden – Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Bewoners van de steegjes in Otrobanda hebben genoeg van de auto’s in hun wijk en van de grote leegstand. Wie door de Elleboogsteeg tegenover het Landskantoor loopt, kan de verpaupering niet ontgaan.

De ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Vervoer kwam dit weekend een kijkje nemen, want  de Favela Painters waren aan het werk in de steegjes van Otrobanda. Verschillende bewoonde en onbewoonde of vervallen huizen veranderden in een strak palet van rechte lijnen en kleurvakken. Dat deden ze samen met studenten van de universiteiten van Curaçao en Medellin uit Colombia.

Dick Drayer ging aan de slag met de Favela Painters

Jaarlijks organiseren ze samen met bewoners, een project om de leefbaarheid van een wijk in Willemstad te vergroten. “We schilderen de problemen van de wijk niet weg”, zegt Dre Urhahn van de Favela Painters, maar hij hoopt wel dat de mensen met wat meer liefde naar hun eigen buurt kijken. “En dat lukt meteen, want mensen stoppen en komen een praatje maken. Bewoners zijn enthousiast!” En de problemen worden besproken.

Wildparkeren

Marouska Manuel van ‘Fundashon Rif’, de plaatselijke bewonersvereniging heeft het over de overlast van het wildparkeren in de wijk. Sinds de invoering van betaald parkeren in Otrobanda zet het winkelend publiek zijn auto gratis in de kleine steegjes van de buurt. “We kunnen soms de deur niet uit, omdat er eentje in de straat wacht op een leeg plekje.”

“De verhuizing van het oude ziekenhuis naar de nieuwe locatie schept wellicht mogelijkheden om dit parkeerprobleem op te pakken”,  zegt Sofia Saavedra – Bruno van de Universiteit van Curaçao. “Maar de bewoners moeten wellicht ook zelf bereid zijn om hun auto daar dan te parkeren.”

Fundashon Rif is blij met de aandacht van de Favela Painters. De buurt had een aantal vervallen panden al wit geschilderd uit protest tegen de leegstand.

Marcel Dennert, directeur van Stichting Monumentenzorg heeft zelf twee panden die via Stadherstel opgeknapt moeten worden. Hij erkent het probleem van de verpaupering. Hij zegt ook dat het huurniveau in de wijk te laag is om kostendekkend te kunnen renoveren. “Stadsherstel is altijd een kwestie van economische haalbaarheid en deze buurt heeft dus een extra uitdaging. Dit soort projecten van de universiteit zijn belangrijk om bewoners het besef te geven dat ze zelf een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van hun omgeving.”

Door Dick Drayer