Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma met Gezaghebber Jonathan Johnson, Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella, Directeur van het Toeristenbureau, Glenn Holm en de medewerkers van het Toeristen Bureau - foto: RCN

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma met gezaghebber Jonathan Johnson, rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella, directeur van het Toeristenbureau Glenn Holm en de medewerkers van het Toeristen Bureau – foto: RCN

THE BOTTOM – Saba heeft de Silver Quality Coast Award gekregen. De Silver Quality Coast Award is een prijs ontwikkeld door de Europese Vereniging van Kust en Zee (EUCC).

“Sabanen mogen trots en voldaan zijn met deze erkenning omdat het bewijs is van hard werk dat door meerdere organisaties en personen wordt verricht op onder andere het gebied van natuurbescherming, toerisme en cultuur”, zegt Dijksma. De Staatssecretaris is deze week op werkbezoek in Caribisch Nederland.

De prijs is onderdeel van de ‘Green Deal’ voor duurzaam toerisme die van november 2014 tot december 2016 loopt. Het doel is het bevorderen van de duurzaamheid van bestemmingen. Ook wordt gekeken naar het ontwikkelen van processen en middelen, om de duurzaamheid van de bestemmingen te kunnen meten en aantoonbaar te maken. Saba is een van de “pilotbestemmingen” van deze Green Deal.

Green Deal is een samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk om elkaar te versterken op gebieden als duurzame energie, natuurbeheer, duurzaam toerisme en afvalbeleid. Een aantal samenwerkingsprojecten worden dit najaar in London verder gerealiseerd.

Door Hazel Durand