Jaime Donata - foto: Ariën Rasmijn

Jaime Donata – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Toen de orkaan Ivan in 2004 Aruba trof, hebben noch de Arubanen noch de hulpdiensten geleerd hoe zich beter voor te bereiden op een grote calamiteit. Dit zegt de directeur van het Rampenbureau Jaime Donata.

Nadat het staartje van de orkaan Ivan grote schade aanrichtte in onder andere de buurten Playa Abou en Santa Cruz, werden daar bijeenkomsten georganiseerd om de bewoners te informeren hoe ze konden voorkomen dat hun woning onder water kwam te staan. Er kwamen nauwelijks mensen opdagen volgens Donata. “Bewoners zien geen probleem totdat het zich voordoet.”

SMS
Er bestaat een SMS dienst voor calamiteiten, waar bewoners zich op kunnen abonneren. Nog geen 450 burgers hebben deze dienst aangevraagd. Gezien het lage aantal mensen dat bij de hulpdiensten werkt vindt Donata dat burgers moeten leren om eerst zichzelf te redden. Zo kunnen ze ook hun buren helpen en de hulpdiensten de ruimte geven om de dringende gevallen te helpen.

Ook bij de departementen ligt een gebrek aan initiatief. “Blijf niet wachten tot het Rampenbureau een multidisciplinaire oefening organiseert”, benadrukt Donata. Elk departement moet zijn mensen trainen en idealiter een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is bij calamiteiten. De departementen blijven zelf verantwoordelijk voor de staat van hun materiaal en personeel en het Rampenbureau is niet bevoegd om hen iets op te leggen.

Ten tijde van orkaan Ivan werd er gesteund op raffinaderij Valero om het water weg te pompen. “Nu Valero gesloten is, zijn veel van deze pompen er niet meer. Er moeten een of twee waterpompen bijkomen.”

Calamiteitenzender
Een belangrijk aspect van het calamiteitenplan is de calamiteitenzender. De overheid heeft officieus kanaal 90 aangewezen als calamiteitenzender. Volgens directeur Dienst Technische Zaken, Ludwig Jansen – die radiozenders op zenderkwaliteit controleert – heeft Kanaal 90 het kantoor en de antenne om gemakkelijk bereikbaar zijn. Hij weet niet of Kanaal 90 een eigen generator heeft. “Het laatste rapport waarin deze zaken geïnventariseerd staan voor alle Arubaanse radiozenders is al vier jaar oud”, zegt Jansen.

Leoncita Arends, eigenaar van Kanaal 90, was niet bereikbaar om uit te leggen of haar radiozender voorbereid is op de taak als calamiteitenzender. Het Rampenbureau werkt aan een systeem waarbij de overheid de uitzending bij vier radiozenders kan onderbreken om zo officiële mededelingen te doen. Een nieuw calamiteitenplan waarin voornamelijk de samenwerking tussen de overheid en de departementen wordt herzien, moet nog aangeboden worden aan de Ministerraad.

Door Ariën Rasmijn