| Foto: Jackeliene Geeve

Casa Cuna heeft juist bedjes over | Foto: Jackeliene Geeve

ORANJESTAD – Steeds meer bedjes in kindertehuis Casa Cuna blijven leeg. De Voogdijraad en Gezinsvoogd Stichting Guia Mi verwijzen minder kinderen door en medewerkers maken zich zorgen. “Er zijn zoveel kinderen op Aruba die onze hulp nodig hebben, maar er zit een blokkade in het systeem.”

Dat zegt Henri Coffi, bestuursvoorzitter van Casa Cuna. “De kranten staan vol verhalen over verwaarloosde, misbruikte of mishandelde kinderen. Maar waar blijven die kinderen? Wij hebben hier plaats genoeg.”

Een bijdrage van Jackeliene Geeve

Casa Cuna vangt jongens en meisjes op in de leeftijd van een tot zeven jaar. Meestal wordt een kind uit een crisissituatie gehaald door de politie in samenwerking met de Voogdijraad, legt Casa Cuna directeur Quilin Arends uit. Dan wordt het direct in het kindertehuis geplaatst, onder de voorlopige toevertrouwing van de Voogdijraad. Ook kan de rechter bepalen dat het kind en de ouders onder toezichtstelling komen te staan van gezinsvoogd Fundacion Guia Mi. Deze stichting neemt de voogdij van het kind over. Ook in dit geval komt het kind vaak tijdelijk in het internaat terecht.

De welwillende medewerkers en vrijwilligers van Casa Cuna hebben steeds minder kinderen om voor te zorgen. Dat heeft volgens Coffi en Arends alles te maken met het personeelstekort binnen de Voogdijraad en Gezinsvoogd Guia Mi, waardoor meldingen blijven liggen en kinderen weer in hun thuissituatie worden geplaatst. “Soms zijn we genoodzaakt kinderen terug te plaatsen in een situatie die ongezond of zelfs gevaarlijk is.”

Pleegouders
Anneke Nicolaas, directeur van stichting Gua Mi erkent dat zij tijdelijk met een ernstig personeelstekort kampten, maar denkt niet dat kinderen hiervan de dupe waren. “We denken ook aan andere oplossingen. Zoals het plaatsen van een kind bij familie of pleegouders. Alleen als we echt niet anders kunnen stoppen we kinderen in een internaat als Casa Cuna.” Sociale Zaken-minister Paul Croes zegt een maatschappelijk ontwikkeling te zien. “Ouders moeten gesteund worden in hun opvoeding in plaats van de zorg van kinderen aan een ander over te laten.”

Door Jackeliene Geeve