De Caprileskliniek | foto: Leoni Leidel-Schenk

De Caprileskliniek | foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD –Na een proces van bijna twee jaar, zijn de Ambulancedienst, de huisartsen, de Caprileskliniek, het Korps Politie, de PSI Skuchami en het Sint Elisabeth Hospitaal het eindelijk eens geworden over hoe om te gaan met psychiatrische patiënten en is er nu een verplicht psychiatrisch protocol ingesteld.

Rita D. en haar gezin zijn er blij mee want er komt nu betere coördinatie tussen de gezinnen en de zorgpartners. De familie D. heeft een zoon die momenteel opgenomen is in de Caprileskliniek. “In 2000 kreeg mijn jongste zoon een aandoening die onze eerste ervaring betekende met psychiatrische zorg”, legt ze uit. “Mijn man bracht mijn zoon naar de huisarts die de medische verklaring ondertekende waarmee mijn zoon een kort verblijf opname kon krijgen.” Haar zoon bleek aan paranoïde schizofrenie te lijden, iets wat zich vaak manifesteert tussen de 18 en 35 jaar.

Naast psychische problemen heeft Rita D.’s zoon ook verslavingsproblemen die zijn geestestoestand verergeren. In 2001 pleegt die zoon een misdrijf en kwam een aantal jaren in de gevangenis terecht. Na zijn vrijlating brak een zeer moeilijke periode aan voor het gezin.

Bijna anderhalf jaar lang moesten Rita D. en haar gezin wel tien keer de hulp van de politie vragen voor incidenten in de huiselijke sfeer. “Op een gegeven moment wilde de politie niet meer naar ons adres komen”, legt Rita uit.

Uiteindelijk lukte het gezin D. om bij de rechter hun zoon onder voogdij van de staat te stellen waardoor hij de nodige behandelingen kon krijgen.

Hoe de maatschappij moet omgaan met dit soort patiënten die soms heel erg negatief ingrijpen op hun omgeving, is jarenlang onduidelijk gebleven.

Protocol

Het doel van het nieuwe protocol is om het proces van gedwongen opname zoals omschreven in de ‘Landsverordening voor Verpleging van Psychiatrische Patiënten’, flexibeler te laten verlopen. De Caprileskliniek neemt patiënten op die een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving, aldus medisch directeur Waldi Oostburg.

In de eerste plaats is de familie verantwoordelijk voor hun gezinslid als psychiatrisch patiënt, legt Imro Zwerwer, inspecteur Head Unit Intake & Service van het

Korps Politie Curaçao, uit. “Als het een geval betreft waarbij de openbare orde verstoord wordt of als er mensenlevens in gevaar zijn of als het een openbare plaats betreft, dan is de politie 24 uur per dag verantwoordelijk”, legt hij uit.

Tussen 07:30 en 16:00 uur is de politie het eerste aanspreekpunt. De politie bepaalt dan of de burger psychiatrische hulp nodig heeft en vult een verklaring in. Na kantooruren, in het weekend en op feestdagen wordt de burger naar de EHBO afdeling van het Sint Elisabeth Hospitaal gebracht voor een medische evaluatie.

Volgens de gangbare procedure brengt de politie de burger naar PSI Skuchami waar een arts de situatie komt beoordelen en uiteindelijk bepaalt of de burger psychiatrische hulp nodig heeft. Indien nodig wordt een medisch certificaat uitgereikt om zo iemand onder politiebegeleiding per ambulance te vervoeren naar de Caprileskliniek.

Bij aankomst onderzoekt de psychiater van dienst de persoon en kijkt of spoedeisende hulp nodig is en of er een opname moet plaatsvinden. “Op dat moment wordt de burger voor zes weken een verplichte patiënt”, vervolgt de medisch directeur. Uiteindelijk vindt er een zitting plaats op de Caprileskliniek, waarbij een rechter bepaalt of de patiënt vrijgelaten wordt of dat zijn behandeling verlengd wordt.

Psychiatrische aangelegenheden dienen snel aangepakt te worden en zijn de tweede prioriteit van het politiekorps. “Dit houdt in dat we binnen 20 minuten moeten reageren’, legt Zwerwer uit. Het grootste struikelblok is gebrek aan mankracht. “Ook is het politiekorps niet opgeleid om met psychiatrische patiënten om te gaan, dat zou zo spoedig mogelijk moeten gebeuren”, voegt Zwerwer toe.

Het protocol wordt over drie maanden geëvalueerd.

Door Deya Mensche