Politicoloog Julio Romney - foto: Pearl FM 98.1

Politicoloog Julio Romney – foto: Pearl FM 98.1

PHILIPSBURG – De presentatie van een boek over de staatkundige structuur van Sint Maarten leverde een geanimeerde discussie op tussen de auteur, politicoloog Julio Romney en waarnemend gouverneur Reynoldt Groeneveldt.

“Sint Maarten is geen land”, zei Romney tijdens zijn presentatie. “In hemelsnaam, jullie kunnen niet eens een begroting vaststellen”, voegde de politicoloog daaraan toe.

Dualisme
Romney’s 128-pagina’s tellend boek getiteld ‘St. Maarten: Our Constituent State Constituent Framework’ bevat de volledige tekst van het koninkrijksstatuut en van de staatsregeling van Sint Maarten. Romney legde ook uit waarom Sint Maarten geen land is en waarom begrippen als dualisme en scheiding der machten verkeerd worden gebruikt.

De opmerking over de landstatus schoot Groeneveldt in het verkeerde keelgat. Hij verwees naar de land-definitie van de conferentie van de Verenigde Naties in Montevideo. Die definitie stelt dat een gebied als land kan worden geduid als het een permanente bevolking heeft, een afgebakend gebied beslaat, een regering heeft en de capaciteit heeft relaties met andere staten aan te gaan. “Sint Maarten voldoet aan die criteria”, vindt Groeneveldt. “Zeggen dat Sint Maarten geen land is, is incorrect.”

Romney legde er een vijfde criterium bovenop: dat er geen hogere autoriteit in het spel mag zijn. Met de koninkrijksregering in Den Haag en met het financieel toezicht van het Cft is dit duidelijk aan de orde – ook voor Curaçao. Volgens Romney zijn er 195 onafhankelijke landen in de wereld. “Nederland is daar een van. Je kunt niet een land binnen een land hebben.”

Door Hilbert Haar