Minister vn Justitie Dennis Richardson - foto: Today / Leo Brown

Minister van Justitie Dennis Richardson – foto: Today / Leo Brown

PHILIPSBURG – Levenslang gestraften krijgen in Sint Maarten toch het recht op een herziening van hun vonnis. Het parlement keurde op dinsdag een aanpassing van het nieuwe wetboek van strafrecht goed die dit mogelijk maakt.

Een andere belangrijke wijziging is dat de discriminatie tussen buitenlandse en lokale gevangenen met betrekking tot vervroegde invrijheidsstelling is geschrapt. De aanpassingen waren noodzakelijk na forse kritiek van het Constitutionele Hof, dat op 8 november 2013 de bezem door het wetboek haalde.

Het parlement keurde het nieuwe wetboek van strafrecht al op 25 mei 2012 goed. De toenmalige minister van Justitie Roland Duncan stelde destijds – onder het motto ‘levenslang is levenslang’ – voor om artikel 28 uit het concept te schrappen. Dit artikel gaf levenslang gestraften het recht op herziening van hun vonnis na twintig jaar. Het parlement stemde gelijk in, er werd niet eens over gestemd.

De maatregel had echter een averechts effect: twee misdadigers die in 2013 in het Gerecht in Eerste Aanleg tot levenslang waren veroordeeld, zagen hun straf in hoger beroep teruggebracht tot 30 jaar. Hierdoor kunnen de twee na twintig jaar op vrije voeten komen. Het Hof oordeelde destijds dat de St. Maartense wetgeving onvoldoende perspectief bood aan levenslang gestraften en dat dit in strijd is met uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Duncan’s opvolger stelde op dinsdag voor het artikel toch in te voeren, zij het dat het recht op herziening pas ontstaat na 25 jaar gevangenschap. Het parlement stemde ook hier zonder stemming mee in, amper drie jaar nadat het eerst een tegengesteld voorstel had goedgekeurd.

Door Hilbert Haar