Kinderen op Bonaire krijgen Nederlands als onderwijstaal vanaf groep 1 - foto: Belkis Osepa

Kinderen op Bonaire krijgen Nederlands als onderwijstaal vanaf groep 1 – foto: Belkis Osepa

DEN HAAG – Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet rekening houden met de verschillende taalsituaties in het onderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat stelt de Taalunie in een adviesrapport.

 

Het ministerie van Onderwijs heeft aan het begin van dit schooljaar het zogeheten Nederlands referentiekader ingevoerd op de BES-eilanden. Daarbij is echter geen rekening gehouden met de taalverschillen.

Reactie

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat Caribisch Nederland de regelgeving van Europees Nederland volgt. De taalachterstanden waren reden om de Taalunie om advies te vragen. “Dat Nederlands op Bonaire een vreemde taal is, is daartoe aanleiding geweest.”

Hij kan niet zeggen waarom het besluit tot invoering al genomen was voordat de Taalunie is ingeschakeld.

Maatstaf

In Nederland worden de onderwijsprestaties van kinderen gemeten met het zogeheten Referentiekader Taal & Rekenen. Deze maatstaf gaat echter uit van Nederlandstalige kinderen.

Toetsingssysteem aanpassen

Onder meer het toetsingssysteem en het examen moeten aangepast worden, concludeert de Taalunie. Van Berlo: “Maar we moeten wel per eiland rekening houden met de verschillen.”

Door Pieter Hofmann