Officiële eerste steenlegging brandweerkazerne Foto Extra Bonaire

Officiële eerste steenlegging brandweerkazerne – foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – Het Brandweerkorps Caribisch Nederland werkt sinds oktober 2010 gefaseerd enorme achterstanden weg. De opleiding van de brandweermannen op Bonaire, Saba en Statia is een prioriteit.

Commandant Jair Tromp erkent dat de veranderingen sinds de ontmanteling van de Caribische eilanden van invloed zijn op het brandweerpersoneel. “Het was een moeilijk traject. Investering in het personeel was nodig, zodat zij toe zijn aan de nieuwe uitdaging én nieuwe eisen van de brandweer.”

Belkis Osepa in gesprek met commandant Jair Tromp

Trots én opgelucht onthulde Tromp op donderdag 9 oktober het plakkaat ter ere van de officiële eerste steenlegging van de nieuwe brandweerkazerne dicht bij Flamingo Airport op Bonaire. De brandweer BES heeft ruim 75 personeelsleden, ruim veertig werken op Bonaire. De opluchting bij Tromp is er, want eindelijk krijgen zijn Bonairiaanse brandweermannen over een jaar een fatsoenlijk kazerne met onder andere een gedegen slaapverblijf, voldoende kantoorruimte en garages voor de wagens.

Achterstanden
Sinds 10-10-’10 werkt Tromp aan de vooruitgang van het korps. Hij kreeg te maken met enorme achterstanden van de drie korpsen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. “Het nieuwe brandweerkorps BES begon met onvoldoende middelen om het werk te doen”, zegt Tromp. Het wagenpark en huisvesting was verre van optimaal. De voornaamste prioriteit is de opleiding van de manschappen (functie brandweerman). “We hebben het over meer dan upgrading. We moeten zorgen dat de brandweermannen de juiste diploma’s hebben over een aantal jaren. Daar zijn we hard mee bezig.”

Jair Tromp Foto Belkis Osepa

Jair Tromp – foto: Belkis Osepa

De brandweer BES valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. De brandweer BES heeft een aparte constructie. De drie eilandbesturen zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg en leveren het personeel. De organisatie op zich is de verantwoordelijkheid van minister Ivo Opstelten en opereert volgens de veiligheidswet BES. Opstelten is ook korpsbeheerder. Desondanks neemt het brandweerkorps niet klakkeloos de Nederlandse regels over. “Ze moeten passen op de eilanden. Niet alleen korpsbreed maar ook zelfs per eiland, houden we rekening met de couleur locale”, zegt Tromp.

Bijstand
De brandweer werkt qua techniek en tactiek net als die in Nederland. Toch is er een groot verschil: de grotere risico’s voor het korps dat op een eiland het werk moet doen. Tromp: “De collega’s daar hebben meer mogelijkheden om bijstand te krijgen. Kijk op Bonaire naar de luchthaven, Bopec (olieoverslag Bonaire Petroleum Corporation red.) en andere objecten op het eiland. In Nederland kan je gemakkelijk hulp krijgen van de buurgemeentes. Hier moeten we het zelf doen en dat geldt voor alle drie eilanden.”

Tromp moet de komende tijd een aantal belangrijke aandachtspunten oppakken. Het brandweerkorps Caribisch Nederland moet concretere samenwerkingsafspraken maken met de korpsen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor bijstand bij rampen en calamiteiten. “Stel dat er iets gebeurd op Statia, kan je eerder uit Sint Maarten komen dan vanuit Bonaire.”

Ook werkt het brandweerkorps aan verscherping van hun rampenbestrijdingsplan, waarbij rekening gehouden wordt met de personeelscapaciteit en het beschikbare materiaal. Ook de externe communicatie wordt opgepakt waarbij accent komt op de preventieve voorlichting.

Door Belkis Osepa