Voormalig PSS-directeur Denicio Richardson. Foto Today / Hilbert Haar

Voormalig PSS-directeur Denicio Richardson – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De Raad van Commissarissen van het postbedrijf PSS, onder voorzitterschap van Hubert Pantophlet, heeft enorme blunders begaan met de schorsing van haar statutair directeur Denicio Richardson in 2011.

 
De rechtbank heeft bepaald dat de schorsing onwettig was en stelde vast dat PSS nooit een overeenkomst heeft gemaakt waarin het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de in 2013 vertrokken directeur zijn vastgelegd. PSS dient Richardson bijna 430.000 gulden te betalen in verschuldigd salaris, niet opgenomen vakantiedagen, onbetaald gebleven pensioenpremies, gerechtelijke kosten en immateriële schade.

 
De Raad van Commissarissen bepaalde het salaris van Richardson op 11 oktober 2010, een dag nadat St. Maarten landstatus verwierf, op 10.000 gulden bruto per maand en limiteerde zijn bevoegdheid tot het tekenen van cheques tot 5.000 gulden. Toen Richardson in december 2011 een cheque van 8.000 gulden tekende voor de aanschaf van vijf computers die PSS nodig had, greep de Raad van Commissarissen in en schorste de directeur.

 
Beslissingen nietig
De rechtbank bepaalde dat alle beslissingen van de Raad van Commissarissen nietig zijn. Over het salaris had de raad een voorstel moeten voorleggen aan de aandeelhouder – het land Sint Maarten. PSS betaalde maandelijks 8.000 gulden netto in voorschotten op het salaris. Omdat PSS geen salaris voor Richardson heeft vastgesteld, bepaalde de rechbank dit op 19.740,55 gulden bruto per maand.

 
Vertrek
De beperking van Richardson’s tekeningsbevoegdheid is in strijd met de statuten van PSS, zo staat in de uitspraak van het administratieve gerecht. De schorsing die duurde van 27 december 2011 tot 15 januari 2012 is daarom nietig. Richardson vertrok op 1 februari 2013 vrijwillig bij PSS.

 
Door Hilbert Haar