Rene Mazel - foto: Today

Projectleider Rene Mazel – foto: Today

PHILIPSBURG – Het heeft bijna veertien jaar geduurd, maar St. Maarten krijgt nu haar eigen Bureau voor Intellectuele Eigendom.

 
Het wordt een kleine organisatie die bedrijven op het eiland zes keer sneller gaat bedienen dan nu gebeurt via een soortgelijk bureau in Curaçao. Bovendien gaat het geld verdienen voor de overheid.

 
Projectleider René Mazel zegt dat het wetsontwerp waarschijnlijk deze week bij het parlement wordt ingediend. Daarna is het zaak de behandeling voor 11 november af te ronden. De weken die dan nog resten in het jaar zijn nodig voor onder andere een evaluatie door de Ombudsman en de ondertekening van de wet door gouverneur Eugene Holiday. Als alles goed gaat, kan het bureau op 1 januari volgend jaar beginnen.

 
Patent-registraties
Het Bureau Intellectuele Eigendom gaat per jaar naar verwachting tweehonderd lokale aanmeldingen voor merkenbescherming verwerken en zevenhonderd aanvragen van buitenlandse ondernemingen die hun merk in St. Maarten willen beschermen. Andere inkomsten worden verwacht van patent-registraties, maar daar hoeft het bureau zelf niets voor te doen. De verdeling van deze inkomsten wordt gedaan op koninkrijksniveau. Tegenover geschatte jaarlijkse inkomsten van 650.000 dollar staan 350.000 dollar aan operationele kosten.

 
Vergetelheid
Het bureau beschikt al over een reservefonds van een half miljoen dollar, afkomstig van werk dat het bureau in Curaçao heeft gedaan voor St. Maarten en van patent-registraties. Overschotten vloeien jaarlijks naar de staatskas. De wetsontwerp werd in 2000 ingediend in het parlement van de Nederlandse Antillen, waarna het in de vergetelheid raakte. Curaçao nam de wet vorig jaar aan.

 
Door Hilbert Haar