PHILIPSBURG – De ambtenarenvakbond Wicsu/PSU heeft een rechtszaak tegen het land over de uitbetaling van inflatiecorrectie over 2011 en 2012 verloren. De rechtbank oordeelde vanmorgen dat het land geen verplichting heeft om de inflatiecorrectie elk jaar te betalen.

 
In 2007 ontwikkelde het toenmalige eilandgebied Sint Maarten een beloningsbeleid voor ambtenaren, dat in 2008 in werking is getreden. Daarin staat dat inflatiecorrectie een instrument is om te koopkracht op peil te houden, maar dat dit niet hetzelfde is als een salarisverhoging.

 
Het beleid stelt verder dat het bestuurscollege (thans de minister van Financiën) beslist of de inflatiecorrectie wordt uitbetaald. Dit is afhankelijk gesteld van de financiële ruimte in de overheidsbegroting.

 
Geen verworven recht
De rechtbank verwierp het argument van de vakbond dat de betaling een verworven recht is en stelde dat de leden van de vakbond geen reden hadden erop te mogen vertrouwen dat de overheid deze betaling ook in 2011 en 2012 zou doen. Vorig jaar oktober heeft de staat de helft van de inflatiecorrectie voor 2012 overigens wel uitbetaald.

 
“Kennelijk heeft de overheid bepaald dat het niet mogelijk is de inflatiecorrectie voor 2011 en 2012 uit te betalen,” zo staat in de uitspraak van het kort geding dat op 14 februari diende. “De leden van de Wicsu/PSU hebben zich hier voorshands bij neer te leggen.”

 
Door Hilbert Haar