Corporate Governance Council voorzitter Louis Duzanson - foto: Today / Hilbert Haar

Corporate Governance Council voorzitter Louis Duzanson – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De volledige Corporate Governance Council is dit weekeinde opgestapt. De leden van dit gezelschap, die in februari 2010 werden benoemd, zijn het zat dat de regering geen beslissing neemt over hun herbenoeming.


Het mandaat van de raad liep al op 16 november vorig jaar af. De regering heeft dit toen verlengd tot 16 februari van dit jaar. Toen er nogmaals een voorstel kwam om het mandaat tijdelijk te verlengen, besloten de leden onder voorzitterschap van Louis Duzanson er het bijltje bij neer te gooien.


Duzanson stelt in een persbericht dat hij de regering er al in april vorig jaar op had gewezen dat de termijn voor de zittende leden in november zou aflopen. De regering deed echter niets.


De Corporate Governance Council heeft nooit op veel steun kunnen rekenen, noch van de regering, noch van het parlement. Vanaf het begin was de raad verstoken van financiële middelen, nodig om bijvoorbeeld een website op te zetten, en van kantoor- en vergaderfaciliteiten.


Zelden openbaar
Adviezen van de raad zijn de afgelopen jaren slechts zelden openbaar gemaakt. Dit in tegenstelling tot Curacao, waar adviezen wel op een website worden gepubliceerd. Verzoeken aan het secretariaat van het parlement om de adviezen die de afgelopen jaren zijn gegeven openbaar te maken, zijn tot op heden niet gehonoreerd.


Door Hilbert Haar