The Ancestors wonnen het festival vorig jaar. Hier zijn ze samen met minister-president Wescot-Williams en Loekie Morales (r) - foto: Today / Milton Pieters

The Ancestors wonnen het festival vorig jaar. Hier zijn ze samen met minister-president Wescot-Williams en Loekie Morales (r) – foto: Today / Milton Pieters

PHILIPSBURG – De toekomst van het Living Statues Festival in St. Maarten is hoogst onzeker geworden omdat de ‘Kultura’ regeling van de Mondriaan Stichting – de hoofdsponsor van het evenement in 2011 en 2012 – is afgelopen. Pogingen om alternatieve sponsors te vinden zijn de afgelopen negen maanden op niets uitgelopen zegt Loekie Morales, voorzitter van de organiserende Beyond Writing Stichting.

 
De Mondriaan Stichting en het Prins Bernhard Fonds waren de voornaamste geldschieters voor de eerste twee edities van het evenement. De overheid sprong in 2011 ook bij.

 
Dit jaar wilde de organisatie het eiland marketen als het Caribische eiland van Living Statues. Verzoeken om financiële bijdragen aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en van Economische Zaken en Toerisme leverden niets op. De haven, het vliegveld, de lokale telecommunicatiebedrijven TelEm en UTS, banken en diverse andere private partijen gaven ook niet thuis.

 
Creatief talent
“Dit festival deed wat St. Maarten nodig heeft op verschillende niveaus,” zegt Morales. Ze noemt de opbouw van het land, het bij elkaar brengen van jong en oud, herleving van geschiedenis en erfgoed, de diversificatie van het toerisme en het bieden van een platform aan de jeugd voor de expressie van creatief talent als de bijdragen die het festival de afgelopen twee jaar heeft geleverd. Morales heeft de hoop nog niet opgegeven en roept potentiële sponsors op zich alsnog te melden.

 
Door Hilbert Haar