Rechter

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 1 september een gedragscode voor rechters ingevoerd. In deze code zijn onder meer de onpartijdigheid van (fulltime) rechters, hun nevenfuncties en declaraties opgenomen.

 
In de Rijkswet staan al een aantal wettelijke bepalingen waaraan rechters zich moeten houden. De gedragscode moet nu een meer specifieke invulling geven aan die regels.

 
Eigen verantwoordelijkheid
In de gedragscode ligt het accent op de eigen verantwoordelijkheid van rechters en hun eigen bewustzijn van de gevolgen en de impact van hun gedrag en handelen als rechter. De gedragscode dient als referentiekader waarnaar rechters zich kunnen richten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 
Privé
Het rechterschap heeft ook invloed op het privéleven van de rechter. Zo staat er in de code dat “rechters zich dienen zich te realiseren dat privégedrag en het publiekelijk uiten van privé-meningen het vertrouwen in de rechtspraak kunnen schaden.”

 
De gedragscode is op 15 augustus voorgelegd en besproken met alle rechters tijdens een vergadering. De Nederlandstalige versie van de code is vandaag gepubliceerd op de website van het Hof. Binnenkort worden ook een Papiaments- en Engelstalige versie aan de website toegevoegd.

 
Door Leoni Leidel-Schenk