PHILIPSBURG – De Raad van Toezicht voor de nationale veiligheidsdienst VDSM is pas op 13 april van dit jaar opgericht. Dit zegt Drs. Gracita Arrindell, de voorzitter van het parlement in Sint Maarten die zelf deel uitmaakt van de raad. De veiligheidsdienst is echter al operationeel sinds 10 oktober 2010, de dag dat het eilandgebied een autonoom land in het koninkrijk werd.


Arrindell zei op donderdag dat ze in het archief van het parlement geen kopie heeft aangetroffen van het instellingsbesluit dat de oprichting van de raad officieel maakt. “Ik ben er alleen over ingelicht dat de raad op 13 april is opgericht.”

 
De Raad van toezicht dient elk jaar in maart een jaarrapport over de activiteiten van de dienst op te stellen. Dit moet voor goedkeuring naar de verantwoordelijke minister – minister president Sarah Wescot-Williams – worden gestuurd, die het op haar beurt voor 1 mei aan het parlement dient aan te bieden. Volgens Arrindell is dit tot heden nog nooit gebeurd.

 
De VDSM is in opspraak door een onderzoek naar mogelijke corruptie en verduistering binnen de dienst. De eerste signalen hierover kwamen volgens Wescot-Williams in april aan het licht. Het overheids accountant bureau Soab heeft hierover inmiddels een rapport uitgebracht en vastgesteld dat een aanzienlijke som geld niet in de boeken is verantwoord als fondsen die ten goede zijn gekomen aan het werk van de VDSM.

Door: Hilbert Haar