Wescot-Williams

Wescot-Williams

PHILIPSBURG – De Sint Maartense Minister President, Sarah Wescot-Williams, heeft in haar wekelijkse radio programma gezegd dat de integriteit van de nationale veiligheidsdienst VDSM niet is aangetast door het corruptie-onderzoek dat op het ogenblik gaande is.

 

Wescot-Williams herhaalde eerdere uitspraken ‘dat er controle mechanismen zijn en dat deze de onregelmatigheden die nu onderwerp van een onderzoek zijn aan het licht hebben gebracht.’

De minister presidebnt deed geen mededelingen over de status van het onderzoek naar het hoofd van de dienst, die volgens onbevestige berichten zou zijn verdwenen. Er is ook een groot geldbedrag zoek. Volgens schattingen zou dat bedrag oplopen tot 800.000 dollar.

Wescot-Williams zei dat de boeken van de Sint Maartense Veiligheidsdienst ‘onderworpen zijn aan controle door de Algemene Rekenkamer en dat sommige uitgaven als geheim zijn aangemerkt omdat degenen die niet bij deze uitgaven zijn betrokken niet horen te weten waarvoor ze zijn bestemd.’ De minister president zei dat zij zelf ook niet op de hoogte is van de bestemming van geheime uitgaven en dat ze dit ook niet hoeft te weten.

Wescot-Williams heeft nog steeds geen duidelijkheid verschaft over de uitkomsten van een boekenonderzoek door het overheids accountant bureau Soab. Vorige week zei ze dat dit onderzoek nagenoeg is afgerond. In haar radioprogramma noemde ze de uitkomsten ‘onfortuinlijk.’

Door: Hilbert Haar