Koos Sneek (Foto: Annemieke Kusters-Jansen)

Koos Sneek (Foto: Annemieke Kusters-Jansen)

ORANJESTAD – Reginald Zaandam (UPC) is 6 juli aangetreden als nieuwe gedeputeerde op Sint Eustatius. Hij vervangt DP gedeputeerde Koos Sneek waartegen Rueben Merkman (onafhankelijk eilandsraadslid, voormalig DP) een motie van wantrouwen had ingediend.  Naast de UPC van Zaandam steunde ook de coalitiepartner van de DP, Millicent Ljjfrock deze motie.

Sinds de verkiezingen van maart 2011 is er op Statia negen keer van gedeputeerde gewisseld. Aan deze laatste verkiezingen nam een nieuwe partij deel, de UPC. Zaandam, leider van de UPC, was het jaar daarvoor uit de DP gezet, hij trok na Clyde van Putten (PLP) de meeste stemmen.

Coalition of Hope
Na de verkiezingen werd een coalitie snel gevormd. De “Coalition of Hope”, een drie partijen coalitie gesteund door drie zetels in de eilandsraad, had als leider Zaandam en bestond, naast hemzelf,uit Franklin Brown (STEP) en Millicent Lijfrock (PLP) in de eilandsraad. Clyde van Putten en Glenn Schmidt (STEP) werden gedeputeerden. Rueben Merkman en Koos Sneek gingen voor de DP in de oppositie.

Deze coalitie heeft 10-11 maanden stand gehouden. Nadat er een voorafgaand financieel toezicht werd ingesteld, werd er een motie van wantrouwen tegen Glenn Schmidt ingediend; de financiele huishouding was beneden peil. Reginald Zaandam van de UPC trok nog geen maand later de stop uit de “coalition of hope”, zodat er geen meerderheid meer was in de eilandsraad voor Clyde van Putten en de opvolger van Glenn Schmidt, Koert Kerkhof (STEP).

Stoelendans
Vervolgens stapte Millicent Lijfrock uit de PLP en verklaarde zichzelf onafhankelijk. Clyde werd als gedeputeerde ontslagen, ook Koert Kerkhof moest het veld ruimen en Koos Sneek trad aan met wederom Glenn Schmidt, nu in een coalitie van DP (2 zetels) en onafhankelijk eilandraadslid Millicent Lijfrock. De zetel van Koos Sneek in de eilandsraad werd door Adelka Spanner ingenomen. Nadat Millicent Lijfrock een motie van wantrouwen tegen Glenn Schmidt indiende, besloot hij voor de tweede keer op te stappen. Hij werd vervangen door Carlyle Tearr, die niet aan een politieke partij verbonden was. Koos Sneek was gedeputeerde sinds  februari 2012 en in december 2012 trad Carlyle Tearr aan.

Verdienste Sneek
In de bijna anderhalf jaar dat Koos Sneek gedeputeerde was, heeft hij de financiele huishouding gezond gemaakt, het voorwaardelijke financieel toezicht is opgeheven, ook is het ambtenarenapparaat gereorganiseerd en is de ontmanteling van Gebe en het opzetten van een nieuwe energieleverancier in goede banen geleid.

Inhoud motie onbekend
Toen bleek dat Rueben Merkman een motie van wantrouwen tegen Koos Sneek wilde uitbrengen, is Merkman uit de DP gezet. In zijn motie , heeft hij geen inhoudelijke kritiek op het functioneren van Koos Sneek geleverd, wel op de kwestie van de aanname van een blanke Nederlandse vrouw en ander aanname beleid. Omdat hij vooraf niet met de inhoud van de motie bekend was, heeft Koos Sneek tijdens de eilandsraadsvergadering geen reactie kunnen geven, hij heeft dat later schriftelijk gedaan.

Koos Sneek heeft zijn ontslag ingediend en Reginald Zaandam (UPC) is als gedeputeerde naast Carlyle Tearr aangesteld.  Wederom is een coalitie gevormd die gesteund wordt door drie eenmans partijen in de eilandsraad.

Van de oorspronkelijke vijf eilandsraadsleden; Reginald Zaandam, Millicent Lijfrock, Franklin Brown, Rueben Merkman en Koos Sneek, zijn twee onafhankelijk geworden, Millicent Lijfrock en Rueben Merkman, twee werden gedeputeerde en zijn daarom vervangen (Adelka Spanner verving Koos Sneek en Elvin Henriques verving Reginald Zaandam) en slechts een is onveranderd aangebleven: Franklin Brown.

Franklin Brown heeft niet meegestemd bij deze motie van wantrouwen. Hij vormt nu de oppositie samen met Adelka Spanner van de DP. Rueben Merkman, onafhankelijk eilandsraadslid, is nu de leider van de coalitie. Na twee en een half jaar van stoelendans heeft de UPC, samen met de twee onafhankelijke eilandsraadsleden de meerderheid in de eilandsraad.

Verschillende moties van wantrouwen
Tot nu toe zijn de verschillende moties van wantrouwen ingediend omdat de indiener van mening was dat de gedeputeerde in kwestie onder de maat presteerde. In het geval van de motie van wantrouwen van Koos Sneek ging het niet over de prestaties van Koos Sneek, maar over het aanname beleid. Merkman is van mening dat Koos Sneek niet genoeg zijn best heeft gedaan om banen aan lokale mensen te vergeven.

De nieuwe coalitie heeft onder leiding van Rueben Merkman een 90 dagen actie plan opgesteld met de volgende belangrijkste punten: Het budget van 2014 en een goede financiele huishouding, de uitvoering van het alternatieve medische pakket, het voortzetten van de infrastructurele projecten, het optekenen van mogelijke verbeteringen aan de wegen, het constitutionele proces en een eventueel referendum, Gebe en de drinkwatervoorziening, de onderhandelingen met Nustar, de banden met Nederland versterken, de sociale voorzieningen en de pensioenen, de privatisering van de haven en prijscontrole.

Door: Annemieke Kusters-Jansen