KRALENDIJK – Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire verzoekt de fracties UPB/Santana in de Eilandsraad in een brief om het proces van bemiddeling om de bestuurscrisis op te lossen, kans van slagen te geven. Ook de voorgestelde afkoelingsperiode is amper van start gegaan.

Lydia Emerencia (Foto: Belkis Osepa)

Lydia Emerencia (Foto: Belkis Osepa)

Emerencia doet het verzoek naar aanleiding van een brief van de coalitie UPB/Santana in de Eilandsraad  die vroeg vanmorgen is verstuurd. Daarin wordt Emerencia gevraagd om diezelfde dag een vergadering te beleggen om haar ter verantwoording te roepen over haar functioneren. ze moest zich verdedigen in een openbaar debat. De coalitie heeft ook een opsomming gegeven van gebeurtenissen waarbij Emerencia het niet nauw zou nemen met de integriteit.

In haar tegenreactie wijst Emerencia de twee fracties erop dat het verzoek voor een openbaar debat zonder een wettelijke grondslag of regeling is ingediend.  “Elke vergadering van de eilandsraad vindt plaats in achtneming van de bepalingen in het reglement die vermeld moeten worden bij een verzoek om een openbare vergadering.”

De coalitie schreef te willen achterhalen tijdens het openbaar debat of er nog een basis is voor verdere samenwerking met de gezaghebber. Emerencia schrijft in haar brief dat naast de bemiddelingsperiode en de ‘cooling-off period’, zij ook een motie van de raad moet uitvoeren om eenheid van bestuur te bevorderen met medewerking van alle betrokkenen. “De raad heeft deze motie niet ingetrokken. Het plan bevat in principe de mogelijkheid om alle door u genoemde punten door een onafhankelijke bemiddelaar uit te laten voeren. Deze openheid dient van elk deelnemer aan het proces verwacht te worden opdat de bemiddeling kans van slagen heeft.”

Door: Belkis Osepa