PHILIPSBURG – Minister-president Sarah Wescot-Wiliams liet op woensdag weinig los over het onderzoek naar onregelmatigheden bij de nationale veiligheidsdienst VDSM. Ze wilde bevestigen noch ontkennen dat het hoofd van de dienst, James R., spoorloos is verdwenen – volgens sommige bronnen met medeneming van $800.000. Dit geld zou mogelijk afkomstig zijn uit een zwart budget dat wordt gevoed door de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA.


Wescot-Williams gaf toe dat het persbericht dat ze op maandagmiddag de wereld instuurde over de gênante affaire noodzakelijkerwijs cryptisch van aard was. “Ik haat het dat ik heb moeten rapporteren over iets dat uitgerekend bij deze dienst is gebeurd maar dit was noodzakelijk. Het is een feit.”

 
Het onderzoek naar de onregelmatigheden dat wordt gedaan door het overheids accountantsbureau Soab is bijna afgerond. De minister-president, die de veiligheidsdienst in haar portefeuille heeft, heeft (nog) geen aangifte gedaan van strafbare feiten bij het openbaar ministerie.

 
Wescot-Williams gaf wel aan dat de controle systemen die de dienst in het gareel moeten houden de onregelmatigheden aan het licht hebben gebracht, maar ze wilde geen details geven over wat nu precies de aanleiding is geweest voor het fraude onderzoek.

 
De VDSM rapporteert aan de minister-president en staat onder toezicht van een commissie bestaande uit twee rechters van het Gemeenschappelijk Hof in Curaçao (voorzitter Selma Verheijen en vicevoorzitter Albert Beukenhorst), de vicevoorzitter van de Raad van Advies Mavis Brooks-Salmon en de President van het parlement Gracita Arrindell. Er ligt echter een wetsvoorstel bij het parlement om de voorzitter van het parlement uit de commissie te verwijderen. Wanneer dit wordt behandeld is niet bekend.

Door: Hilbert Haar