handboeienPHILIPSBURG – De twee 17-jarigen die op Sint Maarten worden verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij op 23 maart die het leven kostte van de 20-jarige Kimberly Illidge, blijven voorlopig vast tot de zaak voor de rechter komt op 23 oktober. Dat heeft de rechter vandaag bepaald.

De twee verdachten, een jongen en een meisje, verblijven in cellen op het politiebureau die door het ministerie van Justitie zijn aangewezen als jeugddetentiefaciliteit. Volgens de advocaten van het duo zijn er echter voortdurend contacten tussen hun cliënten en volwassen gedetineerden. Het is wettelijk niet toegestaan minderjarigen samen met volwassenen vast te houden. Het meisje heeft verklaard zich niet veilig te voelen in haar cel waar soms mannelijke bewakers binnentreden terwijl zij onder de douche staat.

De advocaten noemden de detentie-omstandigheden ‘onaanvaardbaar’, maar de rechtbank verwees naar een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof waarin een tegenovergestelde mening wordt verwoord. De rechtbank ontleende aan deze uitspraak de bepaling dat aan jeugdigen, ‘waar mogelijk’, een dagprogramma moet worden aangeboden. Dit betekent dat de rechtbank een strikte naleving van het dagprogramma eist en suggereert dat iedere afwijking de verdediging een opening biedt voor een verzoek tot schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis.

De rechtbank wil wel bekijken of de jongen – die niet heeft gestoken, maar wel het mes aan het meisje ter beschikking heeft gesteld – in augustus kan worden geschorst zodat hij weer naar school kan. De advocate van het 17-jarige meisje kondigde gisteren aan dat ze dagelijks gaat controleren of haar cliënte inderdaad het dagprogramma krijgt aangeboden.

Door: Hilbert Haar