James Kroon

James Kroon

KRALENDIJK – Eilandraadslid Clarck Abraham van de Democratische partij (PDB) vindt dat de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) goed bestudeerd moet worden in geval van ontslag van gedeputeerde James Kroon van Bonaire. Er heerst een verkeerd gedachte op het eiland dat de functie van een gedeputeerde ter beschikking gesteld kan worden aan de eigen partij.


 

Op Bonaire circuleert het bericht dat Kroon, die door het Openbaar Ministerie schuldig is bevonden aan valsheid in geschrifte en fraude, zijn functie ter beschikking heeft gesteld aan zijn partij Union Patriótiko Boneriano (UPB). De partij vroeg hem om toch aan te blijven. In de lokale krant Extra heeft de partijvoorzitter de berichtgeving bevestigd.

Verwarring
“Dat kan helemaal niet”, stelt Abraham. In de berichtgevingen wordt in het midden gelaten of de ter beschikkingstelling over de functie van gedeputeerde gaat of over het partijleiderschap. “Dat veroorzaakt verwarring. De partij beslist niet of Kroon als gedeputeerde kan aanblijven en de partij beslist niet over benoemingen. Die bevoegdheden zijn aan de eilandsraad. Wél kan Kroon zijn functie als politieke leider ter beschikking stellen aan de eigen partij.”

Motie van wantrouwen
In artikel 37 van de WolBES staat dat de eilandsraad de gedeputeerden benoemt. En volgens artikel 55 kan een gedeputeerde te allen tijde ontslag nemen en dit schriftelijk mededelen aan de raad. De WolBES stelt ook in artikel 60 dat indien de eilandsraad zijn vertrouwen in de gedeputeerde opzegt en hij geen ontslag neemt, de raad dan zelf kan besluiten tot ontslag. Dinsdagavond overleefde Kroon een motie van wantrouwen ingediend door de fractie van PDB. De motie werd met vijf stemmen tegen en vier stemmen voor verworpen.

Debat
Abraham: “We hebben gedaan wat we konden, maar de motie is van tafel geveegd. De coalitie heeft gezegd dat zij graag wil debatteren over de positie van Kroon. Dat ging niet door omdat gezaghebber Lydia Emerencia afwezig was. Laten we hopen dat de coalitie een andere vergadering oproept, wanneer de gezaghebber er weer is.”

Door : Belkis Osepa