PHILIPSBURG – De afdeling Juridische Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken heeft de afgelopen anderhalf jaar 10.000 uur gestoken in het digitaliseren van alle wetteksten. Deze zijn ondergebracht in een vrij toegankelijke database op de website van de overheid.

Luister naar de uitleg van Henk Jan Habermehl, hoofd afdeling Juridische Zaken.

Habermehl zei tijdens de presentatie van de database, dat St. Maarten het eerste land ter wereld is dat haar volledige pakket wetteksten heeft doorgeploegd, geconsolideerd en in een database ondergebracht. Alle wijzigingen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd zijn in de teksten verwerkt.

Waarnemend gouverneur Reinold Groeneveldt, zelf advocaat van beroep, zei dat St. Maarten’s wetgeving sinds 10-10-10 een puzzle was waar burgers alleen met behulp van advocaten uit konden komen. “En zelfs voor advocaten was het niet altijd duidelijk.”

Minister President Sarah Wescot-Williams lanceerde de database met een ferme klap van haar voorzittershamer.

De database is te vinden op www.sintmaartengov.org onder de Laws-knop die toegang geeft tot een zoekmachine. Vooralsnog zijn de teksten alleen in het Nederlands beschikbaar. Aan een Engelse vertaling wordt gewerkt.

Door Hilbert Haar en Andrew Dick (audio)